งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลำดับ 1 : เครื่องช่วยคนพิการ (1) ประเภทจุดติดตั้ง : ใหม่ อาคาร : ชั้น 1 ตึกเครื่องช่วย คนพิการ หน่วยงาน : ภ. เวชศาสตร์ฟื้นฟูประเภทของสถานที่ : สักนักงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลำดับ 1 : เครื่องช่วยคนพิการ (1) ประเภทจุดติดตั้ง : ใหม่ อาคาร : ชั้น 1 ตึกเครื่องช่วย คนพิการ หน่วยงาน : ภ. เวชศาสตร์ฟื้นฟูประเภทของสถานที่ : สักนักงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลำดับ 1 : เครื่องช่วยคนพิการ (1) ประเภทจุดติดตั้ง : ใหม่ อาคาร : ชั้น 1 ตึกเครื่องช่วย คนพิการ หน่วยงาน : ภ. เวชศาสตร์ฟื้นฟูประเภทของสถานที่ : สักนักงาน + ห้องเรียน + ห้องปฏิบัติการ ผู้ที่ใช้งาน : นศ + บุคลากร + บุคคลทั่วไป จำนวนผู้ใช้งาน : 80 คน ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ : 30 เมตร ต่อกับ Switch ของ คณะ :Alcatel รุ่น 6605-P สามารถจัดการกับ VLAN ได้ วันที่สะดวกในการเข้าดำเนินการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 08.00-16.00 หมายเหตุ คณะ / หน่วยงาน ITSCTOT รูปถ่ายแสดงจุด ติดตั้ง AP

2 ลำดับ 2 : เครื่องช่วยคนพิการ (2) ประเภทจุดติดตั้ง : ใหม่ อาคาร : ชั้น 2 ตึกเครื่องช่วย คนพิการ หน่วยงาน : ภ. เวชศาสตร์ฟื้นฟูประเภทของสถานที่ : สักนักงาน + ห้องเรียน + ห้องปฏิบัติการ ผู้ที่ใช้งาน : นศ + บุคลากร + บุคคลทั่วไป จำนวนผู้ใช้งาน : 80 คน ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ : 15 เมตร ต่อกับ Switch ของ คณะ :Alcatel รุ่น 6605-P สามารถจัดการกับ VLAN ได้ วันที่สะดวกในการเข้าดำเนินการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 08.00-16.00 หมายเหตุ คณะ / หน่วยงาน ITSCTOT รูปถ่ายแสดงจุด ติดตั้ง AP

3 ลำดับ 3 : ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว (1) ประเภทจุดติดตั้ง : ใหม่ อาคาร : ชั้น 1 ตึก เวช ศาสตร์ครอบครัว หน่วยงาน : ภ. เวชศาสตร์ครอบครัวประเภทของสถานที่ : สักนักงาน + ห้องเรียน + ห้องปฏิบัติการผู้ที่ใช้งาน : นศ + บุคลากร + บุคคลทั่วไป จำนวนผู้ใช้งาน : 80 คน ระยะทาง เดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ : 30 เมตร ต่อกับ Switch ของ คณะ :Alcatel รุ่น 6605-P สามารถจัดการกับ VLAN ได้ วันที่สะดวกในการเข้าดำเนินการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 08.00- 16.00 หมายเหตุ คณะ / หน่วยงาน ITSCTOT รูปถ่ายแสดงจุด ติดตั้ง AP

4 ลำดับ 4 : ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว (2) ประเภทจุดติดตั้ง : ใหม่ อาคาร : ชั้น 1 ตึก เวช ศาสตร์ครอบครัว หน่วยงาน : ภ. เวชศาสตร์ครอบครัวประเภทของสถานที่ : สักนักงาน + ห้องเรียน + ห้องปฏิบัติการผู้ที่ใช้งาน : นศ + บุคลากร + บุคคลทั่วไป จำนวนผู้ใช้งาน : 80 คน ระยะทาง เดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ : 40 เมตร ต่อกับ Switch ของ คณะ :Alcatel รุ่น 6605-P สามารถจัดการกับ VLAN ได้ วันที่สะดวกในการเข้าดำเนินการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 08.00- 16.00 หมายเหตุ คณะ / หน่วยงาน ITSCTOT รูปถ่ายแสดงจุด ติดตั้ง AP

5 ลำดับ 5 : ห้องตรวจประกันสังคม (1) ประเภทจุดติดตั้ง : ใหม่ อาคาร : ชั้น 1 ตึก ประกันสังคม หน่วยงาน : งานประกันสังคม ประเภทของสถานที่ : ห้องตรวจ ผู้ที่ใช้งาน : นศ + บุคลากร + บุคคลทั่วไป จำนวนผู้ใช้งาน : 300 คน ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ : 40 เมตร ต่อกับ Switch ของ คณะ :Alcatel รุ่น 6605-P สามารถจัดการกับ VLAN ได้ วันที่สะดวก ในการเข้าดำเนินการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 08.00-16.00 หมายเหตุ คณะ / หน่วยงาน ITSCTOT รูปถ่ายแสดงจุด ติดตั้ง AP

6 ลำดับ 6 : สำนักงานประกันสังคม (2) ประเภทจุดติดตั้ง : ใหม่ อาคาร : ชั้น 2 ตึก ประกันสังคม หน่วยงาน : งานประกันสังคม ประเภทของสถานที่ : สำนักงาน ผู้ที่ใช้งาน : นศ + บุคลากร + บุคคลทั่วไป จำนวนผู้ใช้งาน : 300 คน ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ : 60 เมตร ต่อกับ Switch ของ คณะ :Alcatel รุ่น 6605-P สามารถจัดการกับ VLAN ได้ วันที่สะดวก ในการเข้าดำเนินการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 08.00-16.00 หมายเหตุ คณะ / หน่วยงาน ITSCTOT รูปถ่ายแสดงจุด ติดตั้ง AP

7 ลำดับ 7 : ห้องตรวจ VIP ประกันสังคม (3) ประเภทจุดติดตั้ง : ใหม่ อาคาร : ชั้น 2 ตึก ประกันสังคม หน่วยงาน : งานประกันสังคม ประเภทของสถานที่ : ห้องตรวจ ผู้ที่ใช้งาน : นศ + บุคลากร + บุคคลทั่วไป จำนวนผู้ใช้งาน : 300 คน ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ : 60 เมตร ต่อกับ Switch ของ คณะ :Alcatel รุ่น 6605-P สามารถจัดการกับ VLAN ได้ วันที่สะดวก ในการเข้าดำเนินการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 08.00-16.00 หมายเหตุ คณะ / หน่วยงาน ITSCTOT รูปถ่ายแสดงจุด ติดตั้ง AP


ดาวน์โหลด ppt ลำดับ 1 : เครื่องช่วยคนพิการ (1) ประเภทจุดติดตั้ง : ใหม่ อาคาร : ชั้น 1 ตึกเครื่องช่วย คนพิการ หน่วยงาน : ภ. เวชศาสตร์ฟื้นฟูประเภทของสถานที่ : สักนักงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google