งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กลุ่มบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรม อนามัย

2 การควบคุมและตรวจสอบการกระทำของฝ่ายปกครอง
การควบคุมแบบป้องกัน การควบคุมแบบแก้ไข โดยองค์กร โดยให้ประชาชน มีส่วนร่วม โดยให้รับรู้และ การให้เหตุผล ภายใน ภายนอก การอุทธรณ์ การฟ้องศาล

3 การอุทธรณ์ในฝ่ายปกครอง
วัตถุประสงค์ของระบบอุทธรณ์ ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับ องค์กร/เจ้าหน้าที่ องค์กรเดี่ยว องค์กรกลุ่ม กระบวนการ ต้องยื่นต่อผู้ที่ออกคำสั่ง/ผู้มีอำนาจพิจารณา อุทธรณ์ ต้องพิจารณาตาม กม.วิธีปฏิบัติฯ/กม.เฉพาะ ระยะเวลา คำวินิจฉัย ทบทวนได้ทุกอย่าง โดยหลักจะผูกพันเจ้าหน้าที่ ถือเป็นที่สุดในฝ่ายปกครอง

4 กลไกการพิจารณาอุทธรณ์ตาม พรบ.สธ.
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 1) ออกคำสั่ง 6) ยื่นฟ้อง รัฐมนตรีว่าการฯ สธ. 2) อุทธรณ์ ศาลปกครอง ประชาชน/ผู้อุทธรณ์ 3) การพิจารณา คณะอนุ กก. อท. 3) ร่วมให้ข้อมูล/ความเห็น 5) รับคำวินิจฉัย & ถือปฏิบัติ ตรวจสอบสิทธิของผู้อุทธรณ์ ตรวจสอบคำสั่งตามแบบ/ขั้นตอน การแสวงหาข้อเท็จจริง (โดยคู่กรณีมีส่วน ร่วมในการให้ข้อมูล) การพิจารณาตามบทบัญญัติแห่ง กม. สธ. การพิจารณาตามหลักความได้สัดส่วน 4) คำวินิจฉัย อุทธรณ์

5 Website : http://laws.anamai.moph.go.th

6 กลุ่มบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร โทรสาร laws.anamai.mail.go.th Website :


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google