งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

HEALTH : WHAT IS IT ? H E A L T

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "HEALTH : WHAT IS IT ? H E A L T"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 HEALTH : WHAT IS IT ? H E A L T
= HAPPINESS : เกิดความสุข --> endorphine = ENLIGHTENMENT : ตื่นรู้ ตรัสรู้ = AUTONOMY : อิสระ(คิด/ทำ) --> คุณค่าความเป็นมนุษย์ = LEARNING : เรียนรู้ = TRANSFORMATION : พัฒนาต่อเนื่อง = HEALING : ภูมิต้านทาน endorphine --> เยียวยา ที่มา : นพ.วิธาน ฐานะวุฑฒ์. มติชนรายวัน อาทิตย์ 10 ม.ค. 47

2 ระดับของความสุข 1) จากการสัมผัสตา หู จมูก ลิ้น ผิวหนัง :ทางกาย (ความสนุกสนาน บันเทิงเริงรมย์) 2) จากสุนทรียะทางอารมณ์ (จินตนาการ) ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ 3) จากสัมผัสธรรมชาติ ทำให้จิตใจสงบ ผ่อนคลาย 4) จากความเข้าใจในชีวิตและโลก

3 เราสุขภาพดีได้อย่างไร HOW CAN WE GET ‘health’ ?
: MONEY : เงินทำอะไรได้บ้าง WHAT CAN ‘money’ DO ?

4 MONEY can buy a house but not a home. a clock but not time. a position but not respect. a bed but not a sleep. a book but not knowledge. medicine but not health. blood but not a life.

5 เงินไม่สามารถบันดาลได้ทุกอย่าง So ‘MONEY’ is not everything.
เอกชนก็มีปัญหาการเงิน The private sector also has MONEY problems.

6 A SMALL TRUTH TO MAKE LIFE TO BE 100%
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z =

7 HARD WORK H + A + R + D + W + O + R + K = = 98 KNOWLEDGE K + N + O + W + L + E+ D + G + E = = 96

8 LOVE LUCK 12 + 15 + 22 + 5 = 54 12 + 21 + 3 + 11 = 47 L + O + V + E =
= 54 LUCK L + U + C + K = = 47

9 WHAT MAKE ‘100 %’ ? = 72 MONEY ? = 89 LEADERSHIP ? M 100 ????

10 เป็น ทัศนคติ ของเรา ต่อชีวิตและงาน ที่ทำให้ เรามีชีวิตเต็ม 100 %
ATTITUDE A + T + T + I + T + U + D + E = = 100 % เป็น ทัศนคติ ของเรา ต่อชีวิตและงาน ที่ทำให้ เรามีชีวิตเต็ม 100 %

11 เมื่อคุณปรับเปลี่ยนทัศนคติ ชีวิตคุณก็เปลี่ยนได้ ด้วยตัวคุณเอง
เมื่อคุณปรับเปลี่ยนทัศนคติ ชีวิตคุณก็เปลี่ยนได้ ด้วยตัวคุณเอง

12 J u d g eme n t Attitude Knowledge Evidence

13 (PROBLEM BASED APPROACH)
EVIDENCE BASED APPROACH การหาหลักฐาน (ที่ดี) มาช่วยตัดสินใจ และมีการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้อง ทักษะที่จำเป็นของ EVIDENCE BASED APPROACH ระบุปัญหา สืบค้น รวบรวมข้อมูล และประเมินข้อมูลที่ได้ วิเคราะห์ข้อมูล (PROBLEM BASED APPROACH)


ดาวน์โหลด ppt HEALTH : WHAT IS IT ? H E A L T

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google