งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมกลุ่มผู้ดูแลระบบ Tell Me More

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมกลุ่มผู้ดูแลระบบ Tell Me More"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมกลุ่มผู้ดูแลระบบ Tell Me More
20 พ.ค. 2557

2 1) ปรับปรุงเว็บไซต์ tmm.psu.ac.th
ใช้งาน Moodle (ชั่วคราว) เข้าสู่ระบบด้วย PSU Passport รหัสผ่านสมัครเข้าสู่รายวิชาคือ admin

3 2) ปัญหาเกี่ยวกับผู้ใช้
เครื่องผู้ใช้ไม่สามารถใช้งานโปรแกรม Tell Me More ปัญหาการลืมรหัสผ่าน ปัญหาความเร็วอินเตอร์เน็ตในการใช้งานจากนอกวิทยาเขตหาดใหญ่ Smartphone / Tablet / Mac

4 3) เงื่อนไขของการสอบ Placement Test Progress Test Achievement Test

5 4) นโยบายการใช้งานของแต่ละหน่วยงาน
แลกเปลี่ยนนโยบายส่วนตัวของแต่ละหน่วยงาน ปัญหาผู้ใช้ไม่ใช้งานโปรแกรม

6 5) การใช้งาน Admin Tools
ทำตามคู่มืออย่างเคร่งครัด แยก Student groups เป็นระดับ ป.ตรี โท เอก และบุคลากร ปัญหา ของ Student อาจจะมีการสร้าง Workgroup ให้ใหม่ในปีการศึกษาหน้า

7 6) รายงานการใช้งานระบบ
ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องรายงาน

8 7) แจ้งข่าว อบรม Tutor วันที่ พ.ค. 57 เตรียมพร้อมสำหรับรายวิชา Eng 1 เตรียมพร้อมสำหรับ License ใหม่

9 8) คำถามและข้อเสนอแนะ อยากให้มีการปรับปรุงในส่วนใดบ้าง


ดาวน์โหลด ppt การประชุมกลุ่มผู้ดูแลระบบ Tell Me More

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google