งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

13 October 2007 E-mail:wichai@buu.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "13 October 2007 E-mail:wichai@buu.ac.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 13 October 2007

2 Electronic Mail

3 Information and Communication Technology 310101 Lab 9
13 July 2002 Information and Communication Technology Lab 9 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ

4 โปรแกรมไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail)
โปรแกรมไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นบริการรับส่งจดหมายผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สะดวกและรวดเร็ว ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม รับส่งข่าวสารได้ทั้งแบบตัวอักษร ภาพ และเสียง ทําให้การติดต่อสื่อสารไม่มีขีดจํากัด เป็นระบบที่ได้รับความนิยมในการใช้บริการสูงในเครือข่ายปัจจุบัน 13 October 2007

5 แนวความคิดพื้นฐานของ E-mail
เป็นการติดต่อสื่อสารแบบ Asynchronous ข้อมูลในจดหมายจะถูกส่งไปยัง Server และจะถูกเก็บไว้จนกระทั่งถูกเรียกใช้ ข้อมูลในจดหมายอาจจะใช้เวลาเล็กน้อยก่อนที่จะถูกส่งถึง 13 October 2007

6 E-mail Address รูปแบบทั่วไปของ e-mail address เช่น wichai@buu.ac.th
เช่น ในบางครั้งอาจจะอยู่ในรูปแบบ เช่น 13 October 2007

7 ขั้นตอนการทำงานของ e-mail
To: From: Dear Nipon,… To: From: Dear Nipon,… Tony’s MUA Nipon’s MUA The Internet To: From: Dear Nipon,… SMTP.micro.com imss.buu.ac.th 13 October 2007

8 การทํางานพื้นฐานของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
การพิมพ์จดหมาย การส่งจดหมาย การอ่านจดหมาย การรายงาน การจัดการกับจดหมายที่อ่านแล้ว ตอบ ส่งต่อ ลบทิ้ง แยกเก็บ จัดเก็บที่อยู่ เรียกใช้ 13 October 2007

9 การส่งจดหมาย ถึง (To) พิมพ์ address ของบุคคลที่ต้องการส่งจดหมายไปถึง สำเนาถึง (Cc) พิมพ์ address ของผู้รับคนอื่นที่ต้องการส่งสําเนาจดหมายไปถึง ซ่อนสำเนาถึง (Bcc) พิมพ์ address ของผู้รับคนอื่นที่ต้องการส่งสําเนาจดหมายไปถึง ข้อแตกต่าง ผู้รับจดหมาย (เจ้าของ address ในส่วนของ ถึง) จะไม่ทราบว่าจดหมายที่ได้ตนรับนั้น ถูกทําสําเนาส่งไปถึงผู้อื่นด้วยหรือไม่ 13 October 2007

10 ตัวอย่างการส่งจดหมาย
เป็นผู้ส่ง To: เป็นผู้รับ เป็นผู้รับ เป็นผู้รับ Bcc: Cc: 13 October 2007

11 การตอบจดหมาย ตอบจดหมายไปยังผู้ส่งเพียงคนเดียว
ตอบจดหมายไปยังทุกคนที่มีรายชื่ออยู่ในช่อง ถึง (To:) และ สำเนาถึง (Cc:) Buu web mail Yahoo mail 13 October 2007

12 ข้อดีของ E-mail เป็นการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
สามารถกระจายข้อมูลในจดหมายไปยังผู้อ่านหลายๆ คนได้ ส่งต่อข้อมูลในจดหมายไปยังผู้อื่นได้ง่าย สามารถส่งข้อมูลในจดหมายได้รวดเร็วมาก แม้ว่าจะอยู่ไกลออกไป สามารถแนบแฟ้มข้อมูลไปกับข้อความในจดหมายได้ ไม่ต้องติดแสตมป์ ใส่ซองหรือไปที่ทำการไปรษณีย์ 13 October 2007

13 มีจดหมายที่ต้องรับส่งมากขึ้น
ข้อเสียของ มีจดหมายที่ต้องรับส่งมากขึ้น ได้รับจดหมายที่ไม่พึงประสงค์ (Junk mail หรือ Spam mail) มากขึ้น 13 October 2007

14 ระบบปฏิบัติการ windows Eudora, Microsoft Exchange,
โปรแกรมรับส่ง ระบบปฏิบัติการ unix mail, mailx และ pine ระบบปฏิบัติการ windows Eudora, Microsoft Exchange, Microsoft Internet Mail และ Microsoft Outlook 13 October 2007

15 มารยาทในการใช้ email อย่าส่งข้อมูลที่เป็นความลับใดๆ ไปกับ e-mail
อย่าส่งข้อความที่หยาบคาย ก้าวร้าว หรือน่าเบื่อหน่าย ให้ระมัดระวังอย่าส่งข้อความที่แสดงอารมณ์มากเกินไป ให้ใช้อักษรทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่ผสมกันไป ห้ามใช้ตัวหนาหรือขีดเส้นใต้ ลงชื่อท้ายข้อความในจดหมายทุกครั้ง อ่านข้อมูลในจดหมายโดยละเอียดก่อนส่ง 13 October 2007

16 ประเภทของการใช้บริการรับส่ง E-mail
ใช้บริการจากเครื่องที่ตนเองเป็นสมาชิก ใช้บริการจากโปรแกรมประเภท POP/IMAP-based ใช้บริการจาก Web- based ใช้บริการจาก Free ใช้บริการจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) 13 October 2007

17 คำแนะนำในการใช้ email
อย่าส่งข้อความที่หยาบคาย ก้าวร้าว หรือน่าเบื่อหน่าย ให้ระมัดระวังอย่าส่งข้อความที่แสดงอารมณ์มากเกินไป มีคำขึ้นต้นและคำลงชื่อท้ายข้อความในจดหมาย อ่านข้อมูลในจดหมายโดยละเอียดก่อนส่ง ควรตอบจดหมายที่สำคัญ 13 October 2007

18 การใช้เครื่องหมายแสดงอารมณ์
:-) smile ;-) wink :) also a smile :-] smirk :-( frown :-} grin 8-) wide-eyed :-o Oh, no! :-D laughing :-X close mouthed 13 October 2007

19 สวัสดี 13 October 2007 E-mail:wichai@buu.ac.th 13 July 2002


ดาวน์โหลด ppt 13 October 2007 E-mail:wichai@buu.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google