งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริการในอินเทอร์เน็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริการในอินเทอร์เน็ต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริการในอินเทอร์เน็ต
Connectivity Peopleware จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ การขนถ่ายแฟ้มข้อมูล (FTP) ใช้ทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างไกล บริการค้นหาไฟล์ และฐานข้อมูล กลุ่มสนทนา และข่าวสาร (ยูสเน็ต) การสนทนาสายตรง (TALK และ IRC) เกมส์และการใช้ภาคพิสดาร อื่นๆ Hardware Software

2 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) อีเมล์ : ส่งถึงปลายทางได้ในเสี้ยวนาที
ประเทศไทย อเมริกา ภายในแผนก ภายในโรงเรียนระหว่างครูกับนักเรียน ระหว่างบริษัท เพื่อติดต่อกับธุรกิจ ติดต่อข้ามประเทศ ร่วมมือข้ามชาติ การสื่อสาร

3 BUCC mail somsri BUCC การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์บนเครื่องเดียวกัน Electronic mail on the same machine

4 การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ข้ามทวีป Eletronic mail OVERSEAS
BUCC mail mail munnari การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ข้ามทวีป Eletronic mail OVERSEAS

5 PINE 3.91 MAIN MENU Folder: INBOX 5 Messages
? HELP - Get help using Pine C COMPOSE MESSAGE - Compose and send/post a message I FOLDER INDEX - View messages in current folder L FOLDER LIST - Select a folder OR news group to view A ADDRESS BOOK - Update address book S SETUP - Configure or update Pine Q QUIT - Exit the Pine Program Copyright PINE is a trademark of the University of Washington ? Help P PrevCmd R RelNotes O OTHER CMDS L [ListFldrs] N NextCmd K KBLock

6 PINE 3.91 COMPOSE MESSAGE Folder: INBOX 5 Messages
TO : Cc : Attachmnt : Subject : Message Text Hi Somchai, Regards

7 คำสั่งการใช้งาน Pine ? Help คือ คำสั่งเรียกคู่มือการใช้ Pine
C COMPOSE MESSAGE คือ คำสั่งที่ใช้ในการเขียนจดหมาย I FOLDER INDEX คือ คำสั่งที่ใช้เปิดดูรายการจดหมายที่เก็บอยู่ใน แฟ้ม INBOX ที่ PINE กำหนดให้เป็นตู้รับจดหมาย L FOLDER LIST คือ คำสั่งที่ใช้เรียกรายการแฟ้มต่าง ๆ A ADDRESS BOOK คือ คำสั่งที่ใช้เรียกสมุดรวบรวม address S SETUP คือ คำสั่งที่ใช้เปลี่ยนเรื่องที่เคยตั้งไว้ Q QUIT คือ คำสั่งที่เลิกใช้ Pine และให้กลับไปที่ UNIX prompt (%)

8 การขนถ่ายแฟ้มข้อมูล FTP = File Transfer Protocol
ขนถ่ายเอกสารระหว่างคอมพิวเตอร์ Encyclopedia On Line Library ผู้ใช้ที่บ้าน

9 ใช้งานคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างไกล
Remote Login เช่น Telnet - รันโปรแกรม University of Michigan ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ ที่ NECTEC Weather Underground Parallel System ที่ ม.เกษตรศาสตร์ ผู้ใช้ที่ ม.บูรพา ใช้ทรัพยากรร่วมกัน

10 การใช้งานจากระยะไกล Remote access / Login (telnet)
archie telnet archie.uow.ca BUCC การใช้งานจากระยะไกล Remote access / Login (telnet)

11 Gopher 1)Library of Congress 1)________ 2)U.of Michigan 2)________
3)lowa State U. 4)Chulalongkorn U. 5)Burapha U. 2)________ 3)________ 4)________ 5)________ 1)Libraries 2)ftp sites 3)telnet sites 1)Libraries 2)ftp sites 3)telnet sites Gopher

12 สนทนาและกลุ่มข่าว กระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์ - ยูสเน็ต
กลุ่มข่าว (นิวส์กรุ๊ป) ประมาณ 8,000 กลุ่ม

13 ตัวอย่างข้อมูลข่าวสาร
เศรษฐกิจ clari.biz.market.dow ภูมิศาสตร์ CIA fact book พยากรณ์อากาศของโลก การพยากรณ์แผ่นดินไหว ศิลปะ วัฒนธรรม Krannert Art Museum การสั่งสินค้า Book ordering การเกษตร USDA Research Forum การกีฬา rec.sport.soccer

14 การศึกษา Science teaching forum
มนุษยวิทยา Thai Yunnan สาธารณสุข Nutrition, Tropical Diseases พลังงานและสิ่งแวดล้อม Biomass, NG Utilization การท่องเที่ยว rec.arts.disney และ Hobbies

15 ระบบข่าวสาร

16 ระบบข่าวสาร ยังมีกลุ่มข่าวอื่น ๆ อีกมาก ซึ่งสามารถกำหนด
ยังมีกลุ่มข่าวอื่น ๆ อีกมาก ซึ่งสามารถกำหนด เป็นกลุ่มย่อย ๆ ได้อีกมาก

17 สนทนากันโดยตรง Talk และ Internet Relay Chat “(IRC)
โต้ตอบข้อความและโดยตรงระหว่างผู้ใช้เป็นคู่หรือเป็นกลุ่ม จัดประชุมสัมมนาข้ามทวีป อาจารย์ในมหาวิทยาลัย บูรพา เพื่อนร่วมงานที่ญี่ปุ่น

18 การสนทนาผ่านสาย On-line conversation (talk)
BUCC ผมรักคุณ ดิฉันก็เช่นกัน munnari การสนทนาผ่านสาย On-line conversation (talk)

19 Client and Servers Client Client Client Client Servers Client Client

20 วารสารอิเล็กทรอนิกส์
วารสารหลายร้อยเรื่องบนเน็ต บอกรับการเป็นสมาชิก และรับวารสารตามสาย นักเรียน ผู้ซื้อ นักธุรกิจ นักศึกษา อาจารย์ สำนักพิมพ์ ห้างสรรพสินค้า Interactive Magazines Multimedia : Text / Images / Sound

21 WWW = World - Wide Web ระบบการบริการข้อมูลแบบ Client / Server
การใช้งานแบบ Hypertext และ Hypermedia ให้ข้อมูลเชื่อมโยงไปยังข้อมูล ตัวอย่างโปรแกรม ที่ทำหน้าที่เป็น Browser เช่น lynx แสดงผลเป็นข้อความเท่านั้น mosaic ,netscape,ms-explorer แสดงข้อมูลภาพและเสียงได้ด้วย

22 World Wide Web - WWW mosaic
hypertext When Europe went into World War I Hitler was still a child BUCC World Wide Web - WWW mosaic

23 อนาคตของอินเทอร์เน็ต
ข้อมูล ภาพ และเสียง อินเทอร์เน็ตเพื่อทุกคน ทุกหนทุกแห่ง ทางด่วนข้อมูล Information Superhighway เส้นใยแสง (Giga-bit-per-second network) U.S Data superhighway project โครงการทางด่วนข้อมูลในประเทศไทย (FTTH = Fiber Optic To Home)

24 ผลกระทบของอินเทอร์เน็ต
การศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และงานวิจัย สังคม และ การเมือง ธุรกิจ และ การเงิน

25 บทสรุป เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโลก (TCP/IP Protocal)
เชื่อมคน ข้อมูล และทรัพยากร เครื่องมือสำคัญด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และงานวิจัย โอกาสเชิงพาณิชย์ที่เปิดกว้างขึ้น เปลี่ยนแปลงสังคมของโลก และเปิดโลก

26 บทสรุป อินเทอร์เน็ตไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนเท่านั้นแต่
เป็นกลยุทธในเชิงรุกของประเทศ องค์กร และบุคคล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจของประเทศชาติ

27 คำถาม ?


ดาวน์โหลด ppt บริการในอินเทอร์เน็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google