งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปี พ. ศ. อัตราต่อพัน 3 ปี พ. ศ. ร้อยละ อัตราเพิ่ม ไม่เกินร้อยละ 1.2 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปี พ. ศ. อัตราต่อพัน 3 ปี พ. ศ. ร้อยละ อัตราเพิ่ม ไม่เกินร้อยละ 1.2 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ปี พ. ศ. อัตราต่อพัน 3

4 ปี พ. ศ. ร้อยละ อัตราเพิ่ม ไม่เกินร้อยละ 1.2 4

5 อัตราต่อแสน อัตราต่อพัน ไม่เกิน 18 ต่อแสน การเกิดมีชีพ ไม่เกิน 9 ต่อพัน การเกิด ปี พ. ศ. (4 ราย ) (3 ราย ) (1 ราย ) 5

6 6

7 สถาน บริการ จำนวน ประชากร จำนวน เตียง อัตรา ประชากร ต่อเตียง จำนวน สอ. / PCU รพศ. ยะลา 183,387602304.6323/4 รพท. เบตง 55,371170325.719 / 2 รพร. ยะ หา 60,52872840.6710 รพ. บันนังสต า 60,812341788.5910 รพ. รามัน 88,690811094.9416 รพ. ธาร โต 22,99130766.379 รพ. กาบัง 20,60230686.734 รวม 492,38 1 1019483.2080 / 6 ที่มา รายการการสำรวจทรัพยากรสาธารณสุขจังหวัดยะลา ตามการให้บริการจริง 7

8 เครือข่า ย อัตราส่วนบุคลากรสาธารณสุขต่อประชากร แพทย์ทันตแพทย์เภสัชกร พยาบาล วิชาชีพ จำนว น อัตราส่ว น จำน วน อัตราส่ว น จำน วน อัตราส่ว น จำนว น อัตราส่ วน รพ. ยะลา 721:8,0 08 81:57, 059 241:19,0 19 5501:82 9 รพ. เบตง 181:3,4 12 31:20, 477 61:10,2 38 1841:33 3 รพร. ยะ หา 81:6,2 66 31:16, 710 51:10,0 26 611:82 1 รพ. รามัน 121:6,8 11 41:20, 435 61:13,6 23 961:85 1 รพ. บันนังสต า 21:25, 902 41:12, 951 4 601:86 3 รพ. ธาร โต 41:5,2 94 21:10, 589 31:7,05 9 391:54 3 รพ. กาบัง 31:5,6 77 21:8,5 15 31:5,67 7 311:54 9 รวม 119 1:3,8 36 261:17, 557 511:8,95 0 102 1 1:44 7 8


ดาวน์โหลด ppt ปี พ. ศ. อัตราต่อพัน 3 ปี พ. ศ. ร้อยละ อัตราเพิ่ม ไม่เกินร้อยละ 1.2 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google