งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการนำเสนอ วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการนำเสนอ วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการนำเสนอ วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2554
นายไพฑูรย์ กุลไทย : กวบ.คญ.3 โทร วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคารวิชาการ

2 เทคนิคการนำเสนอ ความหมาย การถ่ายทอดข้อมูลและความคิดเฉพาะเรื่อง
ที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนแก่ผู้ฟังให้เข้าใจ ภายในเวลาจำกัด

3 การวัดผลการนำเสนอ 1.การวัดประสิทธิภาพ คือวัดผลกันที่ผู้นำเสนอ เช่นนำเสนอ ได้ตรงประเด็น เนื้อหาครบ ใช้สื่อได้ดี 2.การวัดประสิทธิผล คือวัดผลกันที่ผู้ฟัง เช่นเข้าใจ เห็นด้วย อนุมัติ

4 ประเภทของการนำเสนอ 1.แบบบอกเล่าหรือแจ้งให้ทราบ
2.แบบชักชวนหรือโน้มน้าวใจ

5 รูปแบบ/จำนวนผู้นำเสนอ
1.นำเสนอคนเดียว 2.นำเสนอ 2 คน 3.นำเสนอเป็นทีม 4.นั่ง หรือยืนนำเสนอ

6 ขั้นตอนการนำเสนอ 1.ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฟัง 2.ข้อมูลเนื้อหา
3.วิธีการและสื่อประกอบ 4.วิธีการวัดผลสำเร็จ 5.เขียนแผนการนำเสนอ

7 ความสำเร็จของการนำเสนอ
1.เนื้อหา 50% 2.บุคลิกภาพ 10% 3.จิตวิทยาการพูด 20% 4.ศิลปะการแสดง 20%

8 วางโครงเรื่องการนำเสนอ
1.ส่วนนำ 2.ส่วนเนื้อหา 3.ส่วนถาม 4.ส่วนสรุป

9 การออกแบบสไลด์ 1สไลด์ 1หรือ2ความคิด สั้นกระชับ อ่านง่าย จำได้ น่าสนใจ
เนื้อหา/ข้อความ ไม่ควรเกิน 8 บรรทัด ตัวหนังสือใหญ่ชัดเจนพอ…..ด้านหลังมองเห็น สีพื้นหลังไม่ฉูดฉาด ลวดลายมากเกินไป สีตัวอักษรตัดกับสีพื้นหลัง ใส่ภาพประกอบที่เหมาะสมกับเนื้อหา ควรมีการอ้างอิงที่มาของสถิติ บทความฯ

10 สื่อประกอบ อักษร/หนังสือ ภาพนิ่ง ภาพสัญลักษณ์ ภาพเคลื่อนไหว/CLIP
สิ่งของ อุปกรณ์ แบบจำลอง(Model) ของจริง เสียง /CLIPเสียง

11 วิธีการแก้ความตื่นเต้น
มีวิธีแก้ 4 วิธี 1.วิธีทางวิทยาศาสตร์ - ซ้อมให้หนัก - ซ้อมมากตื่นเต้นน้อย - ซ้อมน้อยตื่นเต้นมาก

12 วิธีการแก้ความตื่นเต้น(ต่อ)
2.วิธีทางจิตวิทยา -ก่อนนอนนำภาพที่เราต้องการให้สำเร็จ -สร้างภาพความสำเร็จล่วงหน้า -ให้นึกภาพPositiveที่ดี/สดชื่น(มีความคิดเชิงบวก)

13 วิธีการแก้ความตื่นเต้น(ต่อ)
3.วิธีวิทยาศาสตร์ทางจิต -ทำสมาธิ เช่น หามุมเงียบๆ จิบน้ำ อบไว้ กลืน จับความเย็นของน้ำตั้งแต่ ลิ้น ลำคอ ลงไปถึงกระเพาะ

14 วิธีการแก้ความตื่นเต้น(ต่อ)
4.วิธีมนุษย์สัมพันธ์ โดยการพูดคุยกับผู้ฟัง

15 ขั้นตอนการพูด 1.ปฏิสันถาร - ทักทายที่ประชุม - แนะนำตัว
2.เกริ่นปูบรรยากาศหรือเปิดฉาก 3.เข้าเนื้อหา 4.สรุปจบ 5.อำลา

16 หลักการนำเสนอ 1.ฟังสบายหู 2.ดูสบายตา 3.พาสบายใจ

17 การปิดฉากการนำเสนอ 1.คำถาม 2.คำคม 3.คำชม 4.ความระทึก 5.ความฉงน
6.ความขบขัน 7.เพลงดนตรี

18 ขอขอบคุณ...ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการนำเสนอ วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google