งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบรับ-ส่งต่อผู้ป่วย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบรับ-ส่งต่อผู้ป่วย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบรับ-ส่งต่อผู้ป่วย
รพ.ปากช่องนานา

2 โครงสร้างของระบบการรับ-ส่งต่อผู้ป่วย รพ.ปากช่องนานา
Refer out และ Refer receive Refer in Refer back รพ.สต 20 แห่ง รพช./รพ.เอกชน ศูนย์สุขภาพชุมชน.2แห่ง คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่น ศูนย์ประสานการรับ-ส่งต่อ โรงพยาบาลปากช่องนานา รพ.มหาราช นครราชสีมา รพ.อื่นๆภายในจังหวัด รพ.อื่นๆภายนอกจังหวัด หมายเหตุ หมายถึงการรับผู้ป่วยเข้า (Refer in)/ การส่งผู้ป่วยออก ((Refer out) หมายถึงการรับผู้ป่วยกลับ(Refer receive)/ ส่งผู้ป่วยกลับ(Refer back)

3 พัฒนาระบบบริการผู้ป่วย
การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ระหว่างโรงพยาบาลชุมชน กับศูนย์ความเป็นเลิศด้านหัวใจ-หลอดเลือด

4 แนวทางการส่งต่อผู้ป่วย STEMI ภายใน จังหวัดนครราชสีมา

5 รพ.ปากช่องนานา+ +รพ.มกุฎคีรีวัน

6 รพ.มหาราช เตรียม เวลาเดินทาง
โรงพยาบาลชุมชน 120 นาที เตรียม เวลาเดินทาง DTB 3 ชั่วโมง 72 นาที 30 นาที 60 นาที เป้าหมายSTEMI ปัจจุบัน

7 เท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ 50 ในปี 2556
เป้าหมายกระทรวงสาธารณสุข ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ได้รับการรักษาด้วยการเปิดเส้นเลือดด้วยการให้ยา Fibrinolytic Agent หรือขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูน หรือได้รับการส่งต่อเพื่อให้ยาละลายลิ่มเลือด / ทำบอลลูนขยายเส้นเลือด เท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ 50 ในปี 2556 และมากกว่า 80% ในปี 2558

8 รพ.มหาราช เตรียม เวลาดินทาง
. เ รพ.มหาราช โรงพยาบาลชุมชน 3-4.5ชั่วโมง เตรียม เวลาดินทาง DTB 30 นาที 60นาที เป้าหมายSTROKE Fast Track On setถึงรพ.ช.≤ 3ชม.

9 STEMI

10 STEMI / STROKE Fast Track โรงพยาบาลปากช่องนานา

11 ประสานงานไปยังหน่วยกู้ชีพ อบต. (FR)
รับแจ้งเหตุจาก 1669 รับแจ้งเหตุจาก 1669

12 การสื่อสารและออก ปฏิบัติการของหน่วยกู้ชีพ อบต. ( FR )

13 2. ศูนย์วิทยุแจ้ง EMS ออกรับเหตุ

14 3. ทีม EMS ออกรับเหตุ

15 4. ดูแลรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล

16 Consult อายุรแพทย์ รพ.ปากช่องนานา / รพ.มหาราชฯ ทาง smart phone

17 3. การเตรียมให้ยา Streptokinase

18 4. การพยาบาลระหว่างได้รับยา Streptokinase

19 5. การประสานงานก่อนการส่งต่อ
5. การประสานงานก่อนการส่งต่อ

20 6. การดูแลขณะส่งต่อ

21 ส่งมอบอาการและการรักษา
แพทย์ พยาบาล N A Consult อายุรแพทย์ รพ.มหาราช ฯ เขียนใบ Refer ส่งมอบอาการและการรักษา ให้พยาบาล Refer Refer ตามทีม Refer - พยาบาล - N A - รถ/ พขร. Line-0.9%NSS -DTX V ประสานศูนย์ Refer หรือ FAX -EKG -ใบRefer Stroke Fast Track (On Set ≤ 3 ชม.)

22 แนวทางการดูแลผู้ป่วย STROKE ขณะส่งต่อบนรถ Refer
1. วัดและบันทึก V/S ทุก 15 นาที เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงของ สัญญาณชีพ 2. จัดท่า Semi fowler’s position กรณีไม่ใส่ ET tube 3. ผู้ป่วย On ET tube ตรวจสอบการติด Tube ตำแหน่งของ Tube และการBlow cuff 4. ให้ O2 canular 3 – 5 LPM กรณีไม่ได้ใส่ Et tube ถ้า O2 Sat < 92 % On O2 mask c bag 8-10 LPM เพื่อให้ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองอย่างเพียงพอ 5. Control IV ตามแผนการรักษา 6. ไม่ควร Suction บ่อย และนาน (ไม่เกิน 30 วินาที) เพื่อลดการ พร่องออกซิเจนและภาวะ IICP 7. ประเมินอาการทางระบบประสาททุก 15 นาที โดยประเมิน GCS , conscious , pupils ร่วมทั้งประเมิน Motor power


ดาวน์โหลด ppt ระบบรับ-ส่งต่อผู้ป่วย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google