งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางการวิจัยด้าน computer science สำหรับประเทศไทย ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 เป้าหมายงานวิจัย กลุ่มปัญหาวิจัย ลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องทำ แนวทาง

3 เป้าหมายงานวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัย สำหรับตำแหน่งวิชาการ เพื่อแก้ปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยการคำนวณช่วย เพื่อดูดคนเก่งจากต่างประเทศมารับใช้เรา

4 ตัวอย่างกลุ่มปัญหาวิจัย
Web mining, bioinformatics, robotics, computer vision and understanding, high-speed networks, virus and immune systems, animation, complex system modeling and simulation, pervasive computing, heterogeneous computing architectures, machine learning and intelligence

5 วิธีการแก้ปัญหา Algorithms and data structures
Classification techniques in vector spaces Theoretical discovery Mathematical modeling Hardware design Social and environmental factors Low power consumption Fault tolerance and self-recovery Social ethic, non-violence

6 Team and office factors
Good students and professors (or researchers) Suitable Thai research environments 50% barrier Thai style budget and time limitation (3 years)

7 New Algorithms and data structures Classification techniques in vector spaces Theoretical discovery Mathematical modeling Hardware design To achieve Publishable papers Commercial software for international markets International patents Solutions to the nation’s problems

8 Classes of problems Information and Knowledge collection and analysis Highly accurate and high speed prediction techniques Complex system modeling High speed computing Applications in agriculture and medicine

9 ลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องทำ
ประธานกลุ่มวิจัยของสภาวิจัยต้องประชุมร่วมกับคณะรัฐมนตรีเพื่อชี้ แนวที่ถูกต้องของงานวิจัยของชาติและกำหนดงบประมาณ แยกกลุ่มวิจัยนิเทศศาสตร์ออกจากกลุ่ม computer science ตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นหมายเลข 1 ในบริเวณใดของโลกในอีกกี่ปี ตั้งแนววิจัยในแต่ละปีตามทิศทางที่จะต้องไปและงบประมาณ ปรับระบบการตรวจโครงการวิจัยโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญสายตรง ลดการส่งคนเรียนต่อต่างประเทศ ให้คนเก่งเรียนในประเทศเพื่อ ผลิตงานวิจัยที่ดี ดึงต่างชาติที่เก่งมารับใช้ computer science ต้องไม่ใช่วิชาเลือกในระดับมัธยม

10 ohmpps.go.th/.../BB /pic/T0009_0008_01.jpg

11 digitalbattle.com/wp-content/uploads/2006/04/
1.bp.blogspot.com/.../s400/obama-age.jpg

12 Suggested directions for 2553-2555
Low power and small scale algorithms implemented on mobile phones Very high speed learning and recognition for internet information and knowledge mining Intelligent and self-adaptive operating systems Mathematical modeling and simulation for agriculture and Medicine Surveillance and Early Warning Algorithms


ดาวน์โหลด ppt ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google