งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปเรื่องราว การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อ การปฏิรูปการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปเรื่องราว การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อ การปฏิรูปการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปเรื่องราว การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อ การปฏิรูปการศึกษา

2 ห้าปีกว่า (2552-2557) กับความพยายาม พัฒนาสู่ระบบบริหารจัดการสมัยใหม่
ห้าปีกว่า ( ) กับความพยายาม พัฒนาสู่ระบบบริหารจัดการสมัยใหม่

3 ห้าระบบหลักสู่การปฏิรูปการบริหารจัดการ
KRS ARS AMSS AMSS++ SMSS

4 คณะโปรแกรมเมอร์ชุดบุกเบิก

5 คณะโปรแกรมเมอร์สมทบ

6 คณะอำนวยการ

7 งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา
30 กันยายน 2557 สิ้นสุดสัญญา

8 บอกเล่าคุณค่าและความสำคัญ ของ AMSS++ และ SMSS อีกครั้ง

9 ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
AMSS++ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา AMSS++ ช่วยเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด เข้าสู่การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสำคัญ - ปัจจุบันยังไม่มีโปแกรมใดมีความสามารถทำงานได้ใกล้เคียง - ความต่างระหว่าง สพท. ที่ใช้กับไม่ใช้ จะห่างกันมากขึ้นเรื่อย ๆ

10

11 ระบบงานย่อยภายใต้ AMSS++
1. การวางแผน 2. การเงินและบัญชี 3. ทะเบียนหนังสือราชการ 4. รับส่งหนังสือราชการ 5. ไปรษณีย์ 6. จองห้องประชุม 7. ยานพาหนะ 8. การปฏิบัติราชการ

12 ระบบงานย่อยภายใต้ AMSS++
9. การขออนุญาตไปราชการ 10. การลา 11. ตู้เอกสาร 12. รายงานข่าว 13. ข้อมูลพื้นฐานครูและบุคลากร 14. ข้อมูลนักเรียน 15. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

13 ระบบงานใหม่ที่เพิ่มขึ้นเมื่อในรอบปีที่ผ่านมา
ระบบไปรษณีย์ (เพิ่มการส่งจดหมายระหว่างบุคลากร ในสถานศึกษากับบุคลากรใน สพท.) ระบบรับส่งหนังสือราชการ ระบบทะเบียนหนังสือราชการ

14 ระบบงานใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นในปี 2557
16. ระบบเสนอหนังสือราชการ 17. ระบบนักเรียนพิเศษ 18. ระบบสิทธิและโอกาสทางการศึกษา 19. ระบบการทดสอบการศึกษาขึ้นพื้นฐาน

15 ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา
SMSS ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS ช่วยเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการสถานศึกษาให้ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด เข้าสู่การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสำคัญ - ปัจจุบันยังไม่มีโปแกรมใดมีความสามารถทำงานได้ใกล้เคียง - ความต่างระหว่างสถานศึกษาที่ใช้กับไม่ใช้ จะห่างกันมากขึ้นเรื่อย ๆ

16 ระบบงานย่อยภายใต้ SMSS
1. การวางแผน 2. การเงินและบัญชี 3. มาตรฐานการศึกษา 4 การมาเรียน 5. ออมทรัพย์ 6. ตรวจสุขภาพนักเรียน 7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8.ข้อมูลพื้นฐานนักเรียน

17 ระบบงานย่อยภายใต้ SMSS
9. ข้อมูลพื้นฐานครุและบุคลากร 10. ไปรษณีย์ 11. จองห้องประชุม 12. ตู้เอกสาร 13. การปฏิบัติราชการ 14. การลา 15. การขออนุญาตไปราชการ 16. รายงานข่าว 17. ทะเบียนหนังสือราชการ

18 ระบบงานใหม่ที่เพิ่มขึ้นเมื่อในรอบปีที่ผ่านมา
ระบบทะเบียนหนังสือราชการ

19 ระบบงานใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นในปี 2557
18. ระบบเสนอหนังสือราชการ 19. ระบบหลักสูตรสถานศึกษา 20. ระบบรายงานผลการเรียน 21. ระบบ ปพ.

20 จัดอบรม AMSS++ และ SMSS ระหว่างวันที่ 1-15 พ.ค. 2557 สถานที่อบรม : กทม.


ดาวน์โหลด ppt สรุปเรื่องราว การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อ การปฏิรูปการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google