งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครือข่ายการให้บริการห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ผ่านคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครือข่ายการให้บริการห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ผ่านคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครือข่ายการให้บริการห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ผ่านคอมพิวเตอร์
เครือข่ายการให้บริการห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ผ่านคอมพิวเตอร์ อ.นพศักดิ์ ตันติสัตยานนท์

2

3

4

5 bus.rmutr.ac.th

6

7

8

9

10

11

12 บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ e-Book
อ.นพศักดิ์ ตันติสัตยานนท์

13 ebook2.rmutr.ac.th

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย (e-Research)
อ.นพศักดิ์ ตันติสัตยานนท์

37

38

39

40

41 บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึกภาษาออนไลน์
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึกภาษาออนไลน์ อ.นพศักดิ์ ตันติสัตยานนท์

42 tmm.rmutr.ac.th

43

44

45

46

47

48

49 bus.rmutr.ac.th

50 เครือข่ายการให้บริการห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ผ่านคอมพิวเตอร์
เครือข่ายการให้บริการห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ผ่านคอมพิวเตอร์ อ.นพศักดิ์ ตันติสัตยานนท์


ดาวน์โหลด ppt เครือข่ายการให้บริการห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ผ่านคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google