งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการดำเนินงาน และผลงานเด่น/ นวัตกรรม SP สาขาโรคไต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการดำเนินงาน และผลงานเด่น/ นวัตกรรม SP สาขาโรคไต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการดำเนินงาน และผลงานเด่น/ นวัตกรรม SP สาขาโรคไต
จังหวัดสกลนคร วันที่ ๙ – ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รุ่งรักษ์ ภิรมย์ลาภ หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลสกลนคร

2 ระยะของโรคไตเรื้อรัง
ไตถูกทำลาย อัตราการกรองของไตปกติ หรือเพิ่มขึ้น 1 GFR > 90 ไตถูกทำลาย อัตราการกรองของไตลดลง เล็กน้อย 2 60-90 ไตถูกทำลาย อัตราการกรองของไตลดลงปานกลาง 3 30-60 ไตถูกทำลาย อัตราการกรองของไตลดลงมาก 4 15-30 ไตวายระยะสุดท้าย (ESRD) 5 < 15 2

3 อุบัติการณ์โรคไตเรื้อรังในประเทศไทย
CKD Prevalence in Thailand CCr-CG 7.3% GFR-MDRD 2.9% พ.ญ.อติพร กล่าวว่า ได้สำรวจเพื่อคัดกรองผู้ป่วยในกลุ่มตัวอย่าง 10 จังหวัดทั่วประเทศ อายุ 18 ปี ขึ้นไป จำนวน 2,833 คน ตั้งแต่เดือนส.ค มิ.ย ด้วยการตรวจร่างกาย ตรวจเลือดและปัสสาวะ ขณะนี้เก็บตัวอย่างได้ ร้อยละ 90 ขาดเพียงกลุ่มตัวอย่างจาก กทม. โดยพบผู้ป่วยโรคไต อยู่ในระยะ 1-5 ที่ต้องได้รับการรักษาร้อยละ 20 ในจำนวนนี้ ยังไม่เคยได้รับการรักษา ร้อยละ 88.4 เพราะไม่ทราบว่าตัวเองป่วยเป็นโรคไต ทั้งนี้ ในกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 20 มีอาการในระยะท้ายคือ 3-5 ประมาณ ร้อยละ 7.5 เมื่อเทียบกับอัตราประชากรทั้งประเทศ คาดว่าจะมีผู้ป่วยโรคไตทุกระยะประมาณ 8.8 ล้านคน ถือว่ามีความชุกของโรคสูง ใกล้เคียงกับโรคเรื้อรังอื่น เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง สาเหตุที่ประชาชนไม่ทราบว่าตัวเองป่วย ส่วนใหญ่เกิดจากโรคไตนั้น จะไม่มีอาการบ่งบอก จนกว่าจะเข้าสู่ระยะสุดท้าย มีอาการบวม ตัวซีด หรืออาการหนักแล้ว .8% 1% .6% .7% .1% .1% .05% .06% Anutra et al. Prevalence of chronic kidney disease in Thai adult population. J Med Assoc Thai 2006; 89 suppl 2: s 3

4

5 โรคไตวายระยะสุดท้าย โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไตอักเสบเรื้อรัง
โรคถุงน้ำในไต USRDS ADR, 2007 5

6 การพัฒนาระบบบริการโรคไต Service plan ของพวงที่ 8
ประเด็นปัญหา 1.การดูแลก่อนบำบัดทดแทนไต 1.1 การส่งต่อ 1.2 การจัดตั้ง CKD Clinic 2. การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 2.1 การควบคุณคุณภาพหน่วย2.2 การทำศูนย์เอกชนในรพ.รัฐ 2.3vascular access 2.4 การขาดแคลนพยาบาล 2.5การรองรับ ผู้ป่วยหลังจากPD-drop out 3. การล้างไตทางช่องท้อง 3.1การจัดสรรบุคลากร 3.2การเยี่ยมบ้าน 3.3 waiting list(TK implantation) 4.มาตรฐานLab 5. การปลูกถ่ายไต 5.1 KT Center 5.2 KT donor

7 1.การดูแลก่อนบำบัดทดแทนไต 1.1 การส่งต่อ 1.2 การจัดตั้ง CKD Clinic

8 2. การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 2. 1 การควบคุณคุณภาพหน่วย 2
2. การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 2.1 การควบคุณคุณภาพหน่วย 2.2 การทำศูนย์เอกชนในรพ.รัฐ

9 3. การล้างไตทางช่องท้อง
3.1การจัดสรรบุคลากร อายุรแพทย์รับผิดชอบ OPD CAPD 2 คน ศัลยแพทย์รับผิดชอบวางสาย TK 1 คน - พยาบาล CAPD 4 คน พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ 2 คน พนักงานผู้ช่วย 1 คน คนงาน 1 คน 3.2การเยี่ยมบ้าน 3.3 waiting list(TK implantation)

10 ขบวนการดูแลผู้ป่วยCAPD/ตามมาตรฐาน
ผู้ป่วย ESRD ฝึกสอนการทำ CAPD จำหน่ายกลับบ้าน F/Uเยี่ยมบ้าน เลือกCAPD F/U รพ.1 เดือน รับการผ่าตัดฝังสาย

11 กิจกรรมการดำเนินงานพัฒนาเครือข่าย
การสร้างและพัฒนาแบ่งเป็น 2 ด้าน ดังนี้ 1. เครือข่ายภายในโรงพยาบาลสกลนคร 2. เครือข่ายภายนอกโรงพยาบาลสกลนคร 2.1 เครือข่ายบุคลากรสาธารณสุข 2.2 เครือข่ายภาคประชาชน

12 1.สร้างเครือข่ายภายในโรงพยาบาลสกลนคร
1.1 เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบรมเตรียมความพร้อม มี.ค.52 อบรมทีมผ่าตัด อบรมทีม ER อบรมทีม MED ( ภาคปฏิบัติ ) 4รุ่น อบรมทีม MED ( เฉพาะHead ) อบรมทีม MED ตึกพิเศษ

13 2.สร้างเครือข่ายภายนอกโรงพยาบาลสกลนคร
สร้างทีมเยี่ยมบ้านรพ.สน. - พยาบาล CAPD - เวชกรรมสังคม นักสังคมสงเคราะห์ เพื่อเป็นพี่เลี้ยงในการเยี่ยมบ้านของ รพช./PCU

14 3.สร้างเครือข่ายผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง
ทำกลุ่มผู้ป่วยCAPD ทำกลุ่มผู้ป่วยCAPD ประชุมทีม รพ.สน. พยาบาล CAPD พยาบาลจิตเวช - พยาบาลเวชกรรมสังคม นักสังคมสงเคราะห์ สร้างเครือข่ายผู้ป่วยCAPD กิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อน

15

16 4. มาตรฐานLab GFR ในผลตรวจเลือด 5. การปลูกถ่ายไต 5. 1 KT Center (รพศ
4.มาตรฐานLab GFR ในผลตรวจเลือด 5. การปลูกถ่ายไต KT Center (รพศ.อุดร) 5.2 KT donor (รพศ.สกลนคร)

17 ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับบริจาคอวัยวะ

18

19 ขอบคุณค่ะ "พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน           พระตำหนักภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาร             แลตระการปราสาทผึ้ง สวยสุดซึ้งสาวภูไท                 ถิ่นมั่นในพุทธธรรม"

20


ดาวน์โหลด ppt แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการดำเนินงาน และผลงานเด่น/ นวัตกรรม SP สาขาโรคไต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google