งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตั้งสื่อการเรียนรู้ ในแท็บเล็ตป. 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตั้งสื่อการเรียนรู้ ในแท็บเล็ตป. 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตั้งสื่อการเรียนรู้ ในแท็บเล็ตป. 2
การติดตั้งสื่อการเรียนรู้ ในแท็บเล็ตป. 2 โดย...วิสุทธิ์ อิสระพายัพ ศน.สพป.นครราชสีมา เขต 6

2 การติดตั้งสื่อการเรียนรู้ ในแท็บเล็ตป. 2
การติดตั้งสื่อ ป. 2 มีอยู่ 4 ขั้นตอน คือ . ทาให้พื้นที่ใน Tablet Internal Storage ว่าง ด้วยการ... . ทำให้พื้นที่ใน Tablet Internal Storage ว่าง ด้วยการ... -รีเซ็ตค่าโรงงาน (Factory Reset) -ถอนการติดตั้ง (Uninstall) Learning system, Vlife ข้อสอบ -ลบ SD Card

3 การติดตั้งสื่อการเรียนรู้ ในแท็บเล็ตป. 2
. ก๊อปปี้สื่อและแอพส์ ป.2 ลงในแท็บแล็ต . ติดตั้งแอพส์ที่จาเป็น 4 ตัว

4 การติดตั้งสื่อการเรียนรู้ ในแท็บเล็ตป. 2
รายละเอียดการติดตั้ง มีดังนี้ 1. การรีเซ็ตค่าโรงงาน (Factory Reset) การตั้งค่า > การสารองข้อมูลและการรีเซ็ต > รีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น > รีเซ็ต แท็บเล็ต > ลบทุกอย่าง

5 การติดตั้งสื่อการเรียนรู้ ในแท็บเล็ตป. 2
1.1 การลบ SD Card แตะไอคอนการตั้งค่า > ที่เก็บข้อมูล > ลบการ์ด SD > ลบ การ์ด SD > ลบทุกอย่าง 1.2 นาไอคอนของแอพบางตัว มาไว้ที่หน้า Home Screen หน้า 1,2,4,5 เช่น การตั้งค่า และ เครื่องการติดตั้ง App เป็นต้น

6 การติดตั้งสื่อการเรียนรู้ ในแท็บเล็ตป. 2
2. กาหนดค่าเริ่มต้นที่เหมาะสม ดังนี้ 2.1 กาหนดขนาดของคีย์บอร์ด ให้ใหญ่ขึ้นทาให้พิมพ์ง่าย (50% ขึ้นไป) การตั้งค่า > ภาษาและการป้อนข้อมูล > แตะปุ่ม Setting หลังหัวข้อ Arch Thai Keyboard > แตะเลือก Keyboard height > แตะเลือกขนาดของคีย์บอร์ เช่น +50% เป็นต้น

7 การติดตั้งสื่อการเรียนรู้ ในแท็บเล็ตป. 2
2.2 ระดับแสงสว่างของจอภาพ การตั้งค่า > การแสดงผล > ความสว่าง > เลื่อน ระดับความสว่าง 2.3 ค่าเวลาทางานก่อนสลีป (พักการทางาน) การตั้งค่า > การแสดงผล > สลีป > แตะเลือกเวลาที่เหมาะสม เช่น 1 นาที, 30 นาที เป็นต้น

8 การติดตั้งสื่อการเรียนรู้ ในแท็บเล็ตป. 2
2.4 ให้สามารถติดตั้งไฟล์ .apk ได้ การตั้งค่า > ความปลอดภัย > แตะหลังหัวข้อ “ไม่รู้จักที่มา” ให้มีเครื่องหมาย . 2.5 กำหนดค่าอื่นๆ

9 การติดตั้งสื่อการเรียนรู้ ในแท็บเล็ตป. 2
3. เชื่อมต่อคอมฯกับแท็บเล็ต ด้วยสาย Mini USB แล้วแตะเครื่องหมาย USB

10 การติดตั้งสื่อการเรียนรู้ ในแท็บเล็ตป. 2
-ที่หัวข้อเชื่อมต่อแบบ ให้เลือก Mass Storage แล้วแตะเครื่องหมาย USB อีกครั้ง จากนั้นเลือกหัวข้อ “เชื่อมต่อ USB แล้ว” จะปรากฏรูปการ์ตูนแอนดรอยด์สีเขียว

11 การติดตั้งสื่อการเรียนรู้ ในแท็บเล็ตป. 2
- เมื่อต้องการเชื่อมต่อให้แตะปุ่ม “เปิดที่เก็บข้อมูล USB” (รูปการ์ตูนแอนดรอยด์ เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีส้ม)

12 การติดตั้งสื่อการเรียนรู้ ในแท็บเล็ตป. 2
- เมื่อต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อให้แตะปุ่ม “ปิดที่เก็บข้อมูล USB” (รูปการ์ตูน แอนดรอยด์เปลี่ยนจากสีส้มเป็นสีเขียว แสดงว่าการเชื่อมต่อถูกยกเลิก สามารถถอดสาย Mini USB ได้

13 4. Copy สื่อ ป. 2 จากแหล่งภายนอก (Micro SD, EX Harddisk ลง PC (p2tablet)
5. Copy สื่อ ป. 2 จาก PC ลง ตาแหน่ง Root ของ Tablet (ทุกอย่างที่อยู่ในโฟลเดอร์ Forsyncom)

14 การติดตั้งสื่อการเรียนรู้ ในแท็บเล็ตป. 2
***อาจจะแบ่ง Copy เป็นสองส่วนคือ - App 4 ตัว ได้แก่ - โฟลเดอร์สื่อ 2 โฟลเดอร์ (การบ้าน)

15 การติดตั้งสื่อการเรียนรู้ ในแท็บเล็ตป. 2
6. ติดตั้ง Apps หลัก 4 ตัว และ App อื่นๆตามความจำเป็น โดยยกเลิกการเชื่อมต่อ (แอนดรอยด์เป็นสีเขียว) ก่อนการติดตั้ง App

16 การติดตั้งสื่อการเรียนรู้ ในแท็บเล็ตป. 2
รหัสผ่านในการติดตั้ง คือ 9supervisotpc0


ดาวน์โหลด ppt การติดตั้งสื่อการเรียนรู้ ในแท็บเล็ตป. 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google