งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงขลา เขต 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงขลา เขต 3"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงขลา เขต 3
สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นายประภาส คงฉิม ครู คศ.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงขลา เขต 3

2 มาตราตัวสะกด มี 9 มาตรา 1. มาตราแม่ ก กา 6. มาตราแม่ กง 2. มาตราแม่ กก
มาตราตัวสะกด มี 9 มาตรา 1. มาตราแม่ ก กา 6. มาตราแม่ กง 2. มาตราแม่ กก 7. มาตราแม่ กม 3. มาตราแม่ กด 8. มาตราแม่ เกย 4. มาตราแม่ กน 9. มาตราแม่ เกอว 5. มาตราแม่ กบ

3 มาตราตัวสะกดมีทั้งหมด 9 มาตรา ใช่ หรือ ไม่ใช่
มาตราตัวสะกดมีทั้งหมด มาตรา ใช่ หรือ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่

4 คือคำที่ไม่มีสะกด มีแต่พยัญชนะประสมกับสระ
มาตราตัวสะกดแม่ ก กา คือคำที่ไม่มีสะกด มีแต่พยัญชนะประสมกับสระ ตัวอย่างคำมาตราตัวสะกดแม่ ก กา ไข่ไก่อยู่ในตะกร้า ไข่ไข่มาสี่ห้าใบ อีแม่กาก็มาไล่ อีแม่ไก่ไล่ตีกา

5 คำในข้อใดที่สะกดในมาตราตัวสะกดแม่ ก กา
คำในข้อใดที่สะกดในมาตราตัวสะกดแม่ ก กา ก. ดวงดาว ข. ของเหลว ค. เสียใจ ง. กล้วยหอม

6 เช่น บริจาค เมฆ สุนัข บริโภค เลข แปลก
มาตราตัวสะกดแม่ กก คือคำที่มีพยัญชนะ ก สะกดตรงมาตราและ มีพยัญชนะ ข ค จ ฆ เป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตรา ตัวอย่างคำที่สะกดในมาตราแม่ กก เช่น บริจาค เมฆ สุนัข บริโภค เลข แปลก

7 เขียนคำที่สะกดในมาตราแม่ กก
เขียนคำที่สะกดในมาตราแม่ กก Alphabet Buttons Appear Here

8 ตัวอย่างคำที่สะกดในมาตราแม่ กบ เช่น รูปภาพ กราฟ โลภ แบบ กรอบ ธูปเทียน
มาตราตัวสะกดแม่ กบ คือคำที่พยัญชนะตัว บ เป็นตัวสะกดตรมงาตราและ มีพยัญชนะตัว ภ พ ฟ เป็นตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ตัวอย่างคำที่สะกดในมาตราแม่ กบ เช่น รูปภาพ กราฟ โลภ แบบ กรอบ ธูปเทียน

9 ป ภ บ 1 รู__ภาพ 2 โล__ 3 แบ__อย่าง
เติมพยัญชนะตัวสะกดในช่องว่างให้ถูกต้อง 1 รู__ภาพ 2 โล__ 3 แบ__อย่าง

10 เพชร ภาพ แม่ กด แม่ไก่ แม่ ก กา แม่ กบ ทดสอบหลังเรียน
ลากเส้นจับคู่คำกับมาตราตัวสะกดให้ถูกต้อง แม่ ก กา ภาพ เพชร แม่ กบ แม่ กด แม่ไก่


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงขลา เขต 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google