งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานความก้าวหน้า โครงการปลดโซ่ตรวนผู้ป่วยจิตเวชถูกล่ามขัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานความก้าวหน้า โครงการปลดโซ่ตรวนผู้ป่วยจิตเวชถูกล่ามขัง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานความก้าวหน้า โครงการปลดโซ่ตรวนผู้ป่วยจิตเวชถูกล่ามขัง
: สู่ชีวิตใหม่ในชุมชน โดย นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต นำเสนอในการประชุมกรมสุขภาพจิต วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2555

2 กิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้ว
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการฯ หนังสือขอความร่วมมือการดำเนินโครงการฯ

3 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการปลดโซ่ตรวนฯ 8 มีนาคม 2555 ณ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลานครินทร์

4 ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการปลดโซ่ตรวนฯ 16 มีนาคม 2555 ณ กรมสุขภาพจิต
ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการปลดโซ่ตรวนฯ 16 มีนาคม 2555 ณ กรมสุขภาพจิต

5 จำแนกตามพื้นที่ดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ จำนวน ดำเนินการสำรวจแล้ว 7 พื้นที่ อยู่ระหว่างดำเนินการ 6 พื้นที่

6 จำแนกตามพื้นที่ดำเนินการ

7 จำแนกตามเขตตรวจราชการ
เขตตรวจราชการที่ ประสานพื้นที่ ค้นหา หมายเหตุ ครบ ไม่ครบ วันที่เริ่ม จำนวน (คน) ส่วนกลาง NA 1 2 3 4 5

8 จำแนกตามเขตตรวจราชการ
เขตตรวจราชการที่ ประสานพื้นที่ ค้นหา หมายเหตุ ครบ ไม่ครบ วันที่เริ่ม จำนวน (คน) 6 NA 1 พัทลุง 7 ตรัง 8 9

9 จำแนกตามเขตตรวจราชการ
เขตตรวจราชการที่ ประสานพื้นที่ ค้นหา หมายเหตุ ครบ ไม่ครบ วันที่เริ่ม จำนวน (คน) 10 NA 1 2 เลย 11 19 12  24 13 23

10 จำแนกตามเขตตรวจราชการ
เขตตรวจราชการที่ ประสานพื้นที่ ค้นหา หมายเหตุ ครบ ไม่ครบ วันที่เริ่ม จำนวน (คน) 14 1 52* * รับไว้รักษาใน รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ 4 ราย 15 NA 16 17 21 18 รวมทั้งสิ้น คน

11 จำแนกตามภาค ภาค จำนวน (คน) เหนือ 21 กลาง 2 อีสาน 120 ใต้

12 จำแนกตามภาค

13 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt รายงานความก้าวหน้า โครงการปลดโซ่ตรวนผู้ป่วยจิตเวชถูกล่ามขัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google