งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะโลกร้อน (Global Warming)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะโลกร้อน (Global Warming)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะโลกร้อน (Global Warming)
โดย นางสาวเจนจิรา ตั้งวิรัตน์ชัยกุล นางสาวปิยรัตน์ เชาว์ประยูร

2 ภาวะโลกร้อน คืออะไร? ภาวะโลกร้อน (Global Warming) คือ ปรากฏการณ์สืบเนื่องจากการที่โลกไม่สามารถระบายความร้อนที่ได้รับจากดวงอาทิตย์ออกไปได้อย่างที่เคยเป็น ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้น

3 อะไรคือ ..... สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน
สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน คือ การเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจก ก๊าซเรือนกระจกคือ ก๊าซที่ทำหน้าที่ดักและสะท้อนความร้อนที่โลกแผ่กลับออกไปในอวกาศให้กลับเข้าไปในโลกอีก จึงทำให้ไม่เกิดอุณหภูมิแปรปรวนในแต่ละวัน

4 ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Green house effect)

5 สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

6 สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (ต่อ)

7 สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (ต่อ)

8 ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน (ด้านสภาพภูมิอากาศ)
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน (ด้านสภาพภูมิอากาศ) ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น การเกิดพายุและภัยพิบัติรุนและถี่ขึ้น ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

9 ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน (ด้านสภาพภูมิอากาศ)

10 ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน (ด้านสภาพภูมิอากาศ)

11 ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน (ด้านมนุษย์)
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน (ด้านมนุษย์) ด้านสุขภาพอนามัย ไข้มาลาเรีย ไข้เลือดออก โรคท้องร่วง โรคขาดอาหาร โรคอาหารเป็นพิษ ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว

12 ประเทศไทย...กับ ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
ภัยธรรมชาติมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วประเทศสูงกว่าปกติ มนุษย์จะเสียชีวิตเนื่องจากความร้อนมากขึ้น มีการแพร่ระบาดของโรคมากขึ้น

13 ประเทศไทย...กับ ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

14 ประเทศไทย...กับ ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน (ต่อ)

15 ประเทศไทย...กับ ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน (ต่อ)

16 การแก้ไขปัญหา...ภาวะโลกร้อน
ใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพไม่กินไฟ ลดใช้พลังงานในบ้าน ใช้น้ำประปาอย่างประหยัด แยกขยะ นำของเก่ามาใช้ใหม่ได้ ใช้รถให้น้อยลง หมั่นตรวจเช็คลมยาง รณรงค์ในการปลูกต้นไม้ ฯลฯ

17 การแก้ไขปัญหา...ภาวะโลกร้อน

18 ร้อน! จะตายอยู่แล้ว.... ช่วยผมด้วยนะค่ะ สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ภาวะโลกร้อน (Global Warming)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google