งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

2 รับผิดชอบในตำแหน่งงาน
ผู้ช่วยงานธุรการฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองปัตตานี

3 รายละเอียดงานที่ได้รับ
รับผิดชอบเป็นเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน พิมพ์หนังสือราชการ (Word , Excel) สรุปวาระการประชุม ทำใบรับรองเงินเดือน อส. , บันทึกใบลา อส. , ใบรับรองความประพฤติ อส. พิมพ์ประวัติขอผู้สมัครเป็นผู้แต่งตั้ง ผรส. พิมพ์ข่าววิทยุ ถ่ายเอกสาร เสนอแฟ้ม

4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน
ประโยชน์ต่อตนเอง เข้าใจในระบบการทำงานของฝ่ายความมั่นคง ได้ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ เข้าใจถึงการดำเนินงานในชีวิตจริงของการทำงาน

5 ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน
การที่ได้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานีทำให้ทราบถึงลักษณะของการทำงานต่างๆย่อมเจออุปสรรค และปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง โดยปัญหาที่พบบ่อยในการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ขาดความร่วมมือ ไม่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การประสานงานที่ดีทำให้งานดังกล่าวนั้นล่าช้า

6 สิ่งที่ประทับใจในการปฏิบัติงาน
สิ่งแรกที่ประทับใจมากที่สุด คือ พี่ๆที่สำนักงานใจดีทุกคน มีการสอนงาน และให้ความรู้เกี่ยวกับงานราชการต่างๆอย่างเต็มที่ ค่อยดูแลเอาใจใส่เกี่ยวกับ

7 นางสาวอาอีเสาะ แวมายิ 5220710089 คณะรัฐศาสตร์ เอกการปกครองท้องถิ่นฯ
จบการนำเสนอ... นางสาวอาอีเสาะ แวมายิ คณะรัฐศาสตร์ เอกการปกครองท้องถิ่นฯ


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google