งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ซอฟแวร์ประยุกต์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ซอฟแวร์ประยุกต์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ซอฟแวร์ประยุกต์

2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ โปรแกรมที่ใช้สำหรับทำงานต่าง ตามที่ต้องการ เช่น การทำงานเอกสาร งานกราฟิก งานนำเสนอ หรือเป็น Software สำหรับงานเฉพาะด้าน เช่น โปรแกรมงานทะเบียน โปรแกรมการให้บริการเว็บ โปรแกรมงานด้านธนาคาร

3

4 ซอฟต์แวร์สำเร็จ (package)
ซอฟต์แวร์ที่บริษัทพัฒนาขึ้น แล้วนำออกมาจำหน่าย เพื่อให้ผู้ใช้งานซื้อไปใช้ได้โดยตรง ไม่ต้องเสียเวลาในการพัฒนาซอฟต์แวร์อีก โดยซอฟต์แวร์สำเร็จที่มีจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป

5 - ซอฟต์แวร์ประมวลคำ สำหรับการพิมพ์เอกสาร สามารถแก้ไข เพิ่ม แทรก ลบ และจัดรูปแบบเอกสารได้อย่างดี เช่น - Microsoft Word - Libre Office - openoffice - PlaDao Office

6

7 - ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน
ช่วยในการคิดคำนวณ โดยผู้ใช้ซอฟต์แวร์สามารถประยุกต์ใช้งานประมวลผลตัวเลขอื่น ๆ ได้กว้างขวาง ซอฟต์แวร์ตารางทำงานที่นิยมใช้ เช่น - Microsoft Excel - Lotus 1-2-3

8 - ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล
ใช้เพื่อเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ จึงจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์จัดการข้อมูล การรวบรวมข้อมูลหลาย ๆ เรื่องที่เกี่ยวข้องกันไว้ในคอมพิวเตอร์ เราเรียกว่าฐานข้อมูล เช่น Access, Dbase , FoxBASE, MySQL, Oracle

9

10 ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสินค้า ใบเสร็จ

11

12 - ซอฟต์แวร์ทางด้านกราฟิกและมัลติมีเดีย
ใช้สำหรับงานด้านการตกแต่งรูปภาพ ตัดแต่งภาพเคลื่อนไหว ตัดต่อเสียง เช่น - Adobe InDesign - Adobe Premiere - Adobe Photoshop - Adobe Illustrator

13

14 ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ
เป็นซอฟต์แวร์ที่ผู้พัฒนาต้องเข้าไปศึกษารูปแบบการทำงานหรือความต้องการของธุรกิจนั้น ๆ แล้วจัดทำขึ้น เช่น ระบบงานทางด้านบัญชี ระบบงานจัดจำหน่าย ระบบงานในโรงงานอุตสาหกรรม

15 การจัดหาซอฟต์แวร์มาใช้งาน
แบบสำเร็จรูป แบบว่าจ้างทำ แบบทดลองใช้ ( Shareware ) แบบใช้งานฟรี ( Freeware ) แบบโอเพ่นซอร์ส ( Open Source )

16 การจัดหาซอฟต์แวร์มาใช้งาน (2)
แบบสำเร็จรูป – หาซื้อได้กับตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง หรือซื้อผ่านเว็บไซด์บริษัทผู้ผลิต แบบว่าจ้างทำ – กรณีที่ไม่สามารถนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาประยุกต์ใช้ได้ จึงมีต้นทุนแพงกว่าแบบสำเร็จรูป

17 การจัดหาซอฟต์แวร์มาใช้งาน (3)
แบบทดลองใช้ - โปรแกรมเพื่อให้ลูกค้าทดลองใช้งานก่อนได้ แต่อาจจะมีการกำหนดระยะเวลาทดลองใช้งานหรือเงื่อนไขอื่น ๆ เพิ่มเติมด้วย เช่น ใช้ได้ภายใน 30 วัน หรือปรับลดคุณสมบัติบางอย่างลงไป

18 การจัดหาซอฟต์แวร์มาใช้งาน (4)
แบบใช้งานฟรี – มักจะเป็นโปรแกรมขนาดเล็ก ซึ่งผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้ผลิตแต่อย่างใด มักจะไม่มีคู่มือ โดยเป้าหมายของผู้ผลิตคือ ต้องเพื่อเผยแพร่ผลงานของตนเองให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นและทดสอบระบบที่พัฒนาเพียงเท่านั้น โดยบุคคลอื่นไม่สามารถนำไปพัฒนาต่อหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดให้ 

19 การจัดหาซอฟต์แวร์มาใช้งาน (5)
แบบโอเพ่นซอร์ส - กลุ่มของซอฟต์แวร์ที่มีการเปิดให้แก้ไขปรับปรุงตัวโปรแกรมต่าง ๆ ได้เอง อีกทั้งยังไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ใด ๆ ด้วย ซึ่งผู้ใช้งานสามารถที่จะนำเอาโค้ดต่าง ๆ ไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ได้ตามความต้องการได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดหรือระบุไว้ของผู้ผลิตดั้งเดิม

20 จงบอกประเภทของโปรแกรมในแต่ละข้อ
ตัวอย่าง Microsoft Word คือ ซอฟแวร์ประยุกต์ ประเภทประมวลคำ ใช้ในการแก้ไข ลบ แทรก ข้อความ 1. Format Factory 2. phpMyAdmin 3. Lotus 1-2-3 4. Sony Vegas PRO 5. Notepad


ดาวน์โหลด ppt ซอฟแวร์ประยุกต์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google