งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลและข้อมูลการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลและข้อมูลการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลและข้อมูลการศึกษา
เพื่อปวงชน (EMIS)

2 ระบบงาน EMIS ประกอบด้วย
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน พิกัด GIS ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา (ที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน (ณ 10 มิ.ย.) ข้อมูลจำนวนนักเรียน จาก DMC (ณ 10 มิ.ย.) ข้อมูลครุภัณฑ์ : M-OBEC (มิ.ย. และ ต.ค) ข้อมูลสิ่งก่อสร้างใช้ข้อมูล : B-OBEC ณ เดือนตุลาคม ข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน (EFA)

3 ระบบงาน EMIS ประกอบด้วย
ข้อมูลด้านเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต) ข้อมูลเขตพื้นที่บริการ เว็บไซต์โรงเรียนระบบสารสนเทศ เพื่อการศึกษา ข้อมูลประวัติ วิสัยทัศน์ พันธ กิจฯ ข่าวประชาสัมพันธ์

4 ข้อควรดำเนินการก่อน 10 มิ.ย. 57
User ระดับเขตพื้นที่ 1. กรณี จนท.เก่า ใช้ User เดิม 2. กรณี จนท.ใหม่ ให้สมัครลงทะเบียน User ระดับโรงเรียน ให้เขตพื้นที่ตรวจสอบ User ของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน

5 หน้าหลัก EMIS url: http://data.bopp-obec.info

6

7

8 การเริ่มต้นใช้งาน

9 การเริ่มต้นใช้งาน

10 การเริ่มต้นใช้งาน

11 การเริ่มต้นใช้งาน 150X200

12 การเริ่มต้นใช้งาน

13 150X200

14 การเริ่มต้นใช้งาน

15

16

17 การเริ่มต้นใช้งาน

18

19 การเริ่มต้นใช้งาน

20

21

22

23 การเริ่มต้นใช้งาน

24

25 การเริ่มต้นใช้งาน

26

27

28 การเริ่มต้นใช้งาน

29

30

31

32

33 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลและข้อมูลการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google