งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.ใช้ถ่านไฟฉายที่สามารถบรรจุไฟได้ใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1.ใช้ถ่านไฟฉายที่สามารถบรรจุไฟได้ใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1.ใช้ถ่านไฟฉายที่สามารถบรรจุไฟได้ใหม่
เราสามารถช่วยลดมลพิษของโลกได้โดยทิ้งถ่านไฟฉายที่หมดอายุลงในถังขยะอันตราย วิธีใช้ถ่านไฟฉายที่บรรจุไฟได้ใหม่ - เมื่อถ่านไฟฉายหมดอายุให้นำไปใส่ในเครื่องบรรจุถ่านไฟฉาย - เสียบปลั๊กเครื่องบรรจุถ่านไฟฉาย - เมื่อบรรจุเสร็จถ่านไฟฉายก็พร้อมที่จะใช้งานอีกครั้งจนหมด

3 ใช้ถ่านไฟฉายอย่างไรจึงประหยัดพลังงาน
- เมื่อไม่ใช้อุปกรณ์ที่ต้องใช้ถ่านไฟฉาย ควรนำถ่านออก - หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องใช้ถ่านไฟฉายเพียงอย่างเดียว - ใช้อุปกรณ์ที่ใช้พลังงานทดแทนใหม่ได้

4 นักเรียนรู้ไหมว่า * พลังงานที่หลอดไส้ใช้เปลี่ยนเป็นแสงสว่างมีค่าเพียง 1 ใน 10 ของพลังงานทั้งหมด อีก 9 ส่วนที่เหลือสูญเสียไปเป็นความร้อน * หลอดผอมให้กำลังสว่างเท่ากับหลอดธรรมดาแต่ใช้ไปน้อยกว่าและมีประสิทธิภาพสูงกว่า * หลอดผอมขนาด 18 วัตต์และ 36 วัตต์ ช่วยประหยัดพลังงานได้ประมาณร้อยละ 5-10

5 นักเรียนจะช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างไร
* ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ * ใช้แสงสว่างจากธรรมชาติเท่าที่ทำได้ * หมั่นทำความสะอาดหลอดไฟ

6 นักเรียนจะช่วยประหยัดพลังงานรถยนต์ได้อย่างไร
* ทางใกล้ ๆ สามารถเดินไปได้ก็ควรเดินไป * หากไปทางเดียวกันก็ควรไปรถคันเดียวกัน * ไม่ควรเปิดเครื่องปรับอากาศหากอากาศภายนอกเย็นสบาย

7 ใช้ตู้เย็นอย่างไรประหยัดไฟ
* ปิดตู้เย็นทันทีที่เลิกใช้ * ทำความสะอาดสม่ำเสมอ * ตั้งอุณหภูมิตามที่คู่มือแนะนำ * ไม่ควรตั้งในบริเวณที่มีเตาไฟ หรือแสงแดดส่องถึง

8 ใช้เครื่องปรับอากาศอย่างประหยัด
* ใช้เครื่องปรับอากาศที่เหมาะกับขนาดของห้อง * ไม่ซื้อเครื่องที่มีขนาดใหญ่เกินไป * หากเปิดเครื่องปรับอากาศ ควรปิดประตูหน้าต่างให้สนิท * อุณหภูมิที่เหมาะสมควรอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส * ตั้งที่ระบายความร้อนในที่ที่อากาศระบายได้ดี

9 มาช่วยกันประหยัดกระดาษ
* นำกระดาษที่ใช้แล้วมาใส่กล่อง Recycle * ควรใช้กระดาษทั้งสองหน้า ส่วนกระดาษ ชำระควรดึงเท่าที่จำเป็น * ควรทิ้งกระดาษในถังขยะแห้ง

10 นักเรียนทราบไหมว่า * ถ้าเราแปรงฟันคนละ 3 นาที เปิดก๊อกเต็มที่ กว่าจะแปรงเสร็จ เราต้องใช้น้ำคนละ 27 ลิตร ซึ่งเป็นประมาณเท่ากับน้ำอัดลมกระป๋อง 83กระป๋อง

11 * หากเราเปิดก๊อก น้ำ ทิ้งขณะล้างจาน เรา
อาจเสียน้ำมากถึง ลิตร ซึ่งเพียงพอ ต่อการล้างรถยนต์ 1 คัน

12 วิธีง่าย ๆ ในการประหยัดน้ำ
* เครื่องกดน้ำควรกดแต่พอดื่ม * ขณะแปรงฟัน ล้างจาน หรือซักผ้า ไม่ควรเปิดน้ำทิ้งไว้ * ตรวจว่าในบ้านไม่มีจุดใดมีน้ำรั่ว เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำโดยใช่เหตุ * ใช้อุปกรณ์และสุขภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานเพื่อช่วยในการประหยัดน้ำ

13 มาเลิกใช้ถุงพลาสติกและโฟมกันเถอะ
* ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก * ใช้ถุงพลาสติกที่ย่อยสลายได้ ( Bio - Degradable Plastic ) * หลีกเลี่ยงการใช้โฟมทุกกรณี


ดาวน์โหลด ppt 1.ใช้ถ่านไฟฉายที่สามารถบรรจุไฟได้ใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google