งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การค้นหามะเร็งเต้านม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การค้นหามะเร็งเต้านม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การค้นหามะเร็งเต้านม
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง ตรวจเต้านมโดยแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรสาธารณสุข 3. ตรวจด้วยแมมโมกราฟี ตรวจอัลตราซาวน์ ตรวจเอ็กซเรย์ด้วยสนามแม่เหล็ก (MRI)

3 การตรวจเต้านมด้วยตนเอง
คือการตรวจเพื่อค้นหาความผิดปกติ, เนื้องอกของเต้านมรวมทั้งต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้ด้วยตัวเอง ความสำคัญ 80 % ของมะเร็งเต้านมสตรีสามารถตรวจพบได้ด้วยตัวเอง

4 โครงสร้างของเต้านม ต่อมสร้างน้ำนม ไขมัน ท่อน้ำนม หัวนม

5 การเปรียบเทียบขนาดของก้อนในเต้านม
1. ขนาด ซม ขนาด 2-3 ซม ขนาด ซม. (ชมพู่ม่าเหมี่ยว) (ชมพู่,ขนุน) (ลำไย,มะขาม) 5 ซม. 2-3 ซม. 1-2 ซม. 3 ซม. (1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 )

6 ตำแหน่งที่พบมะเร็งเต้านม

7 เทคนิคการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

8 เวลาที่เหมาะสม ตั้งแต่อายุ 20 ปี ขึ้นไป ทำโดยสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน ในช่วง 3-10 วันหลังหมดประจำเดือน

9 เทคนิคการตรวจเต้านมด้วยตนอง
ประกอบด้วย 3 นิ้ว 3 ระดับ 3 ท่า 3 วิธี

10 3 นิ้วสัมผัส

11 3 ระดับการกด กดเบา กดปานกลาง กดหนัก

12

13 3 ท่าในการตรวจ

14 ท่าที่ 1 ขณะอยู่หน้ากระจก
ท่าที่ 1 ขณะอยู่หน้ากระจก

15

16

17

18 ท่าที่ 2 ขณะนอนราบ

19

20

21 การคลำต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้

22 ท่าที่ 3 ขณะอาบน้ำ

23 3 วิธีในการคลำ

24 วิธีที่ 1 วนเป็นก้นหอย

25 วิธีที่ 2 รูปแบบตาราง

26 วิธีที่ 3 แบบรูปลิ่ม

27 กรณีเต้านมใหญ่

28 การเปลี่ยนแปลงที่ต้องเฝ้าระวัง
1. มีก้อนที่รักแร้ 2. ก้อนไม่ยุบหลังหมดประจำเดือน 3. เต้านมสองข้างไม่เท่ากัน 4. มีรอยบุ๋ม ย่น ผิวหนังอักเสบ หัวนมแสบ-เจ็บ หดตัว 5. มีน้ำเลือด - น้ำเหลืองที่หัวนม

29 หลักการจำง่าย ๆ วิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง คือ
สรุป หลักการจำง่าย ๆ วิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง คือ 3 นิ้วชิดกัน (นิ้วชี้ – นิ้วกลาง – นิ้วนาง) ระดับกด ( เบา – กลาง – หนัก) 3 ท่าตรวจ (ยืนหน้ากระจก, ขณะอาบน้ำ, ขณะนอน) 3 วิธีคลำ (ก้นหอย – ตาราง–รูปลิ่ม )

30 ข้อสังเกต  ลักษณะของก้อนภายในเต้านมที่พบจากการคลำด้วยมือ 1. ไตนม = ลักษณะเป็นก้อนหนา ๆ ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของ ไขมันในเต้านมผิวเรียบ กดเจ็บ ไม่มีขอบชัดเจน 2. ถุงน้ำ = ลักษณะเป็นก้อน เคลื่อนที่ได้ นุ่ม กดไม่เจ็บ

31 3. ก้อนผิดปกติ = ลักษณะก้อนจะแข็งมีขอบชัดเจนผิวไม่เรียบ (เนื้องอก,มะเร็ง) อาจจะเคลื่อนไปมาหรือยึดติดอยู่กับที่ กดไม่เจ็บ ขนาดของก้อนขึ้นกับระยะเวลาที่พบก้อน  ขนาดของก้อนที่คลำพบแต่ละชนิด ขึ้นอยู่กับ ระยะเวลาที่คลำ ถ้าคลำทุกเดือนจะพบก้อนขนาดเล็กได้ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการรักษาและอัตรารอดชีวิตก็จะมีมากขึ้น

32  ขนาดของก้อนที่คลำพบแต่ละชนิด ขึ้นอยู่กับ ระยะเวลาที่คลำ ถ้าคลำทุกเดือนจะพบก้อนขนาดเล็กได้ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการรักษาและอัตรารอดชีวิตก็จะมีมากขึ้น

33 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การค้นหามะเร็งเต้านม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google