งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานระบบ TU Moodle

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานระบบ TU Moodle"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานระบบ TU Moodle
โดยo o o นีรวัลย์ สีทอง จากสถาบันประมวลข้อมูลฯ Tel. : วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557

2 หัวข้อนำเสนอ การเข้าระบบ การแก้ไขประวัติส่วนตัว
การเพิ่มแหล่งข้อมูล (Add an resource) การเพิ่มกิจกรรม (Add an activity) การสร้างแบบทดสอบ (Quiz)

3 การเข้าสู่ Program Moodle
1. 2. เลือก Tab บริการ  เทคโนโลยีสารสนเทศ และเลือก Moodle เลือก Menu นักศึกษาปัจจุบัน  เลือก TU Moodle

4 การเข้าสู่ Program Moodle
News จากนั้นเลือกลิงค์ “เข้าสู่ระบบ” Login Download Documents subject

5 การเข้าสู่ Program Moodle ใช้ข้อมูลเดียวกับ ระบบตรวจสอบเงินเดือน มธ.
จากนั้นเลือกลิงค์ “เข้าสู่ระบบ” muser?? ใช้ข้อมูลเดียวกับ ระบบตรวจสอบเงินเดือน มธ.

6 language course subject

7 Download เอกสารการอบรม
Download File Download เอกสารการอบรม TU Moodle

8 ขั้นตอนการแจ้งขอเปิดรายวิชาที่สอน
การเพิ่มรายวิชา กรณีที่อาจารย์ได้รับสิทธิ์ให้สามารถเพิ่มรายวิชาได้เอง - เลือกคณะที่ได้รับสิทธิ์ - เลือกปีการศึกษา - คลิกที่ปุ่ม “Add a new course”

9 การแก้ไขประวัติส่วนตัว
คลิกที่ชื่อผู้ใช้ ด้านบนขวา เลือกแก้ไขข้อมูลส่วนตัว แก้ไขข้อมูลส่วนตัว แล้วกดปุ่ม “Update profile”

10

11

12

13 รายวิชาที่สอน

14 ส่วนประกอบรายวิชาที่สอน

15 ส่วนประกอบรายวิชาที่สอน

16 ส่วนประกอบรายวิชาที่สอน
บล็อกการจัดการระบบ

17 การจัดการข้อมูล

18 โครงสร้างหัวข้อ

19 แสดงสัญลักษณ์ที่ใช้ในหน้าจอ
1. เพื่อซ่อน หรือเปิดให้ผู้เรียนเห็น (จะทำงานสลับกัน) 2. ลบสิ่งข้อมูลออก 3. ย้ายไปตามทิศทางที่ลูกศรชี้ Or กรณีที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขให้คลิกที่สัญลักษณ์นี้ของส่วนนั้นๆ 5. ย้าย สัญลักษณ์นี้จะคู่กับสัญลักษณ์หมายเลข 6 6. ย้าย ไปยัง เมื่อคลิก ย้าย(ข้อ 5) กรอบนี้จะปรากฏขึ้น ให้คลิกเลือกเพื่อวางสิ่งที่ย้าย 7. สำหรับกำหนดกิจกรรม ว่าจะแยกกลุ่มหรือไม่ 8. กรอบช่วยเหลือ 9. ช่องเพิ่มแหล่งข้อมูล หรือเนื้อหาวิชา 10. ช่องเพิ่มกิจกรรมต่างๆ เข้าสู่บทเรียน 11. แสดงเฉพาะหัวข้อและแสดงทุกหัวข้อ ให้ผู้เข้าอบรมทดลองผลเอง

20 เริ่มสร้างบทเรียน

21 การเพิ่มบทนำเพื่ออธิบายรายวิชา และวัตถุประสงค์

22 การเพิ่มไฟล์

23 การสร้างบทเรียนรายสัปดาห์
1. การเพิ่มแหล่งข้อมูล 2. การเพิ่มกิจกรรมการเรียนการสอน

24 หน้าตัวหนังสือธรรมดา หน้าเว็บเพจ ไฟล์หรือเว็บไซต์ แสดงไดเรคทอรี
1. การเพิ่มแหล่งข้อมูล Lable หน้าตัวหนังสือธรรมดา หน้าเว็บเพจ ไฟล์หรือเว็บไซต์ แสดงไดเรคทอรี

25 การเพิ่มหน้าตัวหนังสือธรรมดา

26 การเพิ่มหน้า Web Page สำหรับหัวข้อนี้ จำเป็นต้องนำภาษา HTML มาใช้ร่วมด้วยในการใช้งาน โดยสามารถพิมพ์เนื้อหาและใช้คำสั่ง HTML ร่วมด้วยได้ หรือสร้างเว็บจากโปรแกรมสร้าง เว็บเพจโดยทั่วไป แล้วทำการคัดลอก source code ลงมาใส่ในส่วนนี้แทนได้

27 ไฟล์หรือเว็บไซต์ คลิกที่ "เพิ่มแหล่งข้อมูล" จากนั้นคลิกที่ "ไฟล์หรือเว็บไซต์" คลิกที่ “เลือกหรืออัพโหลด์ไฟล์” คลิกที่ “อัพโหลดไฟล์” แล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการจะนำขึ้นสู่ระบบ หลังจากนั้นเลือก “อัพโหลดไฟล์นี้” ให้ทำเครื่องหมาย  หน้าไฟล์ที่ต้องการเผยแพร่ให้นักศึกษาดู แล้วไปคลิกที่คำว่า “เลือก”

28 ไดเรคทอรี เลือกเมนูเพิ่มแหล่งข้อมูล แล้วเลือกแสดงไดเรคทอรี
พิมพ์รายละเอียดตามหน้าจอ หลังจากนั้นให้กดปุ่ม “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” ต่อจากนั้น หน้าจอจะแสดงไฟล์ที่มีอยู่ในไดเรคทอรี กรณีที่ต้องการแก้ไข ให้เลือก “แก้ไขไฟล์...”

29 2. การเพิ่มกิจกรรม การบ้าน กระดานเสวนา แบบทดสอบ

30 ประเภทของการบ้าน 2.ส่งงานนอกเว็บ ให้นักศึกษาส่ง
1.Online Text ให้นักศึกษาพิมพ์ข้อมูล ของการบ้านบนเว็บได้เลย 2.ส่งงานนอกเว็บ ให้นักศึกษาส่ง 3.ส่งโดยให้อัพโหลดไฟล์ ให้นักศึกษาส่งเอกสาร โดยการอัพโหลดไฟล์ เช่น .Doc เป็นต้น

31 ประเภทของกระดานเสวนา
กระดานถาม-ตอบ : เพิ่มคำถามใหม่ กระดานทั่วไป : ตั้งกระทู้ กระดานหัวข้อเดียวอย่างง่าย กระดานหนึ่งคนหนึ่งกระทู้

32 การสร้างคำถาม ปรนัย อัตนัย จับคู่ ถูก-ผิด

33 คำถาม - ปรนัย Moodle ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีพื้นฐานมาจากซอฟท์แวร์ใด a. .NET
b. PHP c. JAVA d. ASP

34 คำถาม- อัตนัย TU ย่อมาจาก ? ตอบ THAMMASAT UNIVERSITY

35 คำถาม - จับคู่ 2. จงจับคู่ต่อไปนี้ a. ขาว : ดำ b. ไก่ : ไข่
c. TU : Thammasat

36 ประเภทของแบบทดสอบ(ต่อ)
1. การนำเข้าไฟล์รูปแบบ GIFT

37 ประเภทของแบบทดสอบ(ต่อ)
2. การนำเข้าไฟล์รูปแบบ Aiken ตัวอย่าง เช่น จังหวัดเชียงใหม่อยู่ในภาคใดของประเทศไทย? A. ภาคใต้ B. ภาคตะวันออก C. ภาคกลาง D. ภาคเหนือ ANSWER: D ภาคใต้ของประเทศไทยมีกี่จังหวัด?

38 ?

39 Thank You


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานระบบ TU Moodle

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google