งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการความรู้ กับการพัฒนางานและนวัตกรรม รวมพลชุมชนนักปฏิบัติ สู่การพัฒนางาน ชาคริต ทองอุไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการความรู้ กับการพัฒนางานและนวัตกรรม รวมพลชุมชนนักปฏิบัติ สู่การพัฒนางาน ชาคริต ทองอุไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการความรู้ กับการพัฒนางานและนวัตกรรม รวมพลชุมชนนักปฏิบัติ สู่การพัฒนางาน
ชาคริต ทองอุไร

2 การจัดการความรู้ การพัฒนางาน นวัตกรรม

3 จาก PPT ของศูนย์เครื่องมือ
การจัดการความรู้ จาก PPT ของศูนย์เครื่องมือ

4 ตั้งโจทย์ เรียนรู้ แลกเปลี่ยน
การพัฒนางาน ตั้งโจทย์ เรียนรู้ แลกเปลี่ยน กรณีศึกษา ดูใน knowledge database

5 Zero Defect ตอบสนองต่อความต้องการลูกค้าได้ดีขึ้น
การพัฒนาคุณภาพงาน Zero Defect ตอบสนองต่อความต้องการลูกค้าได้ดีขึ้น

6 นวัตกรรม Oxidation Stability Incubator ดูนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

7 KM day พุธ

8 พัฒนาคน มีวันที่การบันทึกองค์ความรู้ที่แน่นอน
แนวคิดการใช้ความรู้ใน Share.psu ไปใช้ในการประกอบการขอเลื่อนตำแหน่ง มีวันที่การบันทึกองค์ความรู้ที่แน่นอน แสดงการสะสมองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการแบ่งปันความรู้ การถ่ายทอดความรู้ ที่หัวหน้างานพึ่งต้องมี ฝึกนิสัยการทำงานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับชีวิตการทำงานปกติ

9 Catalytic Conversion of Glycerol
3. Hydrogenolysis: Propylene Glycol 4. Dehydration: Acrolein 5. Reforming: Syngas 6. Fermentation to 1,3-Propanediol 7. Glycerol Carbonate 8. Epichlorohydrin

10 1. Selective Oxidation 1.1 Oxidation of the Primary Hydroxy Groups
Glycerol Au/C and Pt/C Glyceric acid Glycerol Au/C Sodium glycerate Glycerol Pt/C at 50 oC Glyceric acid Glycerol Pt/CeO Tartronic acid Glycerol TEMPO Ketomalonic acid

11 1. Selective Oxidation 1.2 Oxidation of the Secondary Hydroxy Groups
DHA Glycerol DHA Gluconobacter oxydans.

12 1. Selective Oxidation 1.3 Oxidative Polymerization
Glycerol CeBiPt/C PKM

13 2. Etherification: Fuel Oxygenates
MTBE  methyl tertiary butyl ether GTBE glycerol tertiary butyl ether Etherification of glycerol and isobutane (with acid catalyst) Dibutoxy glycerol excellent fuel oxygenate

14 3. Hydrogenolysis: Propylene Glycol
Crude glycerol CuCr2O Propylene glycol Hydrogenolysis at 200 oC and less than 10 bar

15 4. Dehydration: Acrolein
Glycerol acidic solid catalysts Acrolein Burn at oC

16 5. Reforming: Syngas Fig 4.Schematic view of liquid fuel and chemical production through catalytic processing of glycerol

17 Fischer-Tropsch process
Water-gas-shift reaction

18 6. Fermentation to 1,3-Propanediol
Citrobacter, Enterobacter, Ilyobacter, Klebsiella, Lactobacillus, Pelobacter, and Clostridium

19 7. Glycerol Carbonate

20 7. Glycerol Carbonate

21 catalytic reaction with HCl dehydrochlorination with NaOH
8. Epichlorohydrin Glycerol catalytic reaction with HCl dehydrochlorination with NaOH Epichlorohydrin

22 Conclusions Glycerol is emerging as a versatile bio-feedstock for the production of a variety of chemicals, polymers, and fuels. Solvent, antifreeze,detergent, monomer for textiles, or drug. Synthesis of products

23 Conclusions Syngas DHA Fuel oxygenate

24 The end … Thank you very much.

25 Hammett acidity function
where a is the activity, and γ are the activity coefficients of a base B and its conjugate acid BH+. H0 can be calculated using an equation analogous to the Henderson-Hasselbalch equation: where pKBH+ is −log(K) for the dissociation of BH+. By using bases with very negative pKBH+ values, the H0 scale may be extended to negative values.

26

27


ดาวน์โหลด ppt การจัดการความรู้ กับการพัฒนางานและนวัตกรรม รวมพลชุมชนนักปฏิบัติ สู่การพัฒนางาน ชาคริต ทองอุไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google