งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LEP in ENERGY CONSUMPTION of ENERGY ASHRAM 2008 Appropriate Technology Association Energy for An Awakened and Sustainable Society.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LEP in ENERGY CONSUMPTION of ENERGY ASHRAM 2008 Appropriate Technology Association Energy for An Awakened and Sustainable Society."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LEP in ENERGY CONSUMPTION of ENERGY ASHRAM 2008 Appropriate Technology Association Energy for An Awakened and Sustainable Society

2 Map ENERGY STATUS 2008 Dharma Hut Library Craft House Computer Laboratory Stove Shed Biodiesel & Power Plants Gift Shop 100% veg. oil Van Ashra m Charcoa l Shed Solar Water Heaters

3 General Data ENERGY STATUS 2008  ATA have 11 Rai.(17,6000 m 2 )  19 officers and 3,500 local representatives  Income 2,635,042 baht in 2008.  Energy cost :161,774 baht/year. 6.14% of income.  We make 19 tons/year of GHG. One ton/head. (Not included study tours) 5 kg/head. (Included study tours)

4 Energy Data 2008  We used Electricity 19,026 kwh/y : 68,022 Baht/y  We used Biodiesel Fuel (B5) 1,726 L/y : 60,415 Baht/y  We used Biodiesel Fuel (B100) 924 L/y : 23,111 Baht/y  We used Charcoal for cooking 100% 480 Kg/y  We used Solar Energy 100% to made hot water.

5 Energy Balance Concept Type of Technology Efficiency End Use Lighting, Cooking, Transport, Household industry etc. Input Elec,wood,fuel,c harcoal ect. Los s GHG Emis sion

6 Energy Balance Calculation

7 Energy Consumption Data ENERGY STATUS 2008 Energy Consumption (Baht/year) ElectricLPG Biodiesel B5 Gasoline 91 Biodiesel B100 Charcoal 68,022064,48922425,6793,360  Energy cost :161,774 baht/year. 6.14% of income.

8 Energy Consumption Chart ENERGY STATUS 2008

9 End Used End used (toe x 10 -6 ) LightingCookingEntertainComfortableTransportAgriculture Household industry 892,351348,366832,745942,808601,9071,0430

10 End Used Chart

11 Flow Chart Energy Cost/Income

12 Concept of LEP in Energy Ashram

13  ค่าคาร์บอนต่อคน  เงินที่ไม่ต้องจ่ายออกไป  สิ่งที่ได้ทำมาแล้วสำเร็จผล เชิงตัวเลข วัดผล  กิจกรรมฐานพลังงานต่างๆในอาศรม + ที่มา การ สื่อสารออกไป  Concept การใช้พลังงานหมุนเวียน + แนวคิด กับที่ เคลื่อนที่  สิ่งที่จะทำในปี 52 นี้ ( วางแผนโดยใช้ข้อมูลสมดุล คำนวณ คาดการณ์ )  สรุป LEP เป็น Tool สร้างเหตุปัจจัยให้คนเรียนรู้  ใส่รูปเยอะหน่อยก็ได้


ดาวน์โหลด ppt LEP in ENERGY CONSUMPTION of ENERGY ASHRAM 2008 Appropriate Technology Association Energy for An Awakened and Sustainable Society.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google