งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Business E-Directory Presented By

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Business E-Directory Presented By"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.PointThailand.com Business E-Directory Presented By
Wutthikorn Manomaiwiboon Ecartstudio Co., Ltd.

2 ประโยชน์ต่อสังคมไทย เป็น Directory Online ของธุรกิจ
ใช้ประชาสัมพันธ์ธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็กที่มีเจ้าของคนเดียว จนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการถูก เมื่อเทียบกับการประชาสัมพันธ์ในด้านอื่นๆ ส่งเสริมช่องทางการขายทางอินเตอร์เน็ตให้กับ SME + very Small สอดคล้องกับนโยบายลดโลกร้อน เนื่องจากไม่ต้องตีพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือรวบรวม Directory

3 เปรียบเทียบราคา

4 ลักษณะเด่น ข้อมูลของธุรกิจจะทันสมัยและครบถ้วนอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากเจ้าของธุรกิจเป็นผู้ใส่ข้อมูลด้วยตัวเอง และสามารถใส่ข้อมูลได้อย่างไม่จำกัด ใช้แผนที่ลายเส้น และแผนที่ดาวเทียม ประกอบในการแสดงผลข้อมูล สามารถค้นหา สินค้า หรือธุรกิจได้ตรงตามความต้องการมากที่สุด เนื่องจากระบบการค้นหาที่แบ่งแยกตามประเภท และที่ตั้งแยกเป็นภูมิภาค เป็นจุดศูนย์กลางการค้าสำหรับทุกคน

5 ความต้องการใช้งานในปัจจุบัน
ผู้ให้ข้อมูล: ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางค่อนข้างสูง ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กไม่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ PointThailand.com เปิดโอกาสให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถมีwebsite ได้ในราคาถูก ผู้เข้าชม: ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ใช้งาน internet มากกว่า 12 ล้านคนพร้อมที่ใช้ระบบนี้ Pointthailand.com จึงเป็นเหมือน yellow page ออนไลน์สำหรับธุรกิจ

6 แนวโน้มในการพัฒนาการต่อไปในอนาคต
พัฒนาต่อไปเป็น multi-languages website เพื่อการขยายตลาดในอนาคต มีการผสมระบบนำทาง Navigator System เข้าไปเพื่อให้สะดวกในการเดินทาง มีการพัฒนาไปสู่รูปแบบ Amination เพื่อให้รองรับการเคลื่อนของวัตถุได้ จัดทำ Directory เพื่อให้แบ่งแยกเฉพาะด้านมากขึ้น พัฒนาต่อไปเพื่อรองรับกับการทำธุรกิจแบบ B2B

7

8

9


ดาวน์โหลด ppt Business E-Directory Presented By

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google