งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 มึนหัว  น้ำในแก้วกระเพื่อม  โคมไฟแกว่ง สายไฟฟ้าแกว่ง  แฟ้มเอกสารหล่นจาก ชั้น  พื้นดินสั่นสะเทือน 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " มึนหัว  น้ำในแก้วกระเพื่อม  โคมไฟแกว่ง สายไฟฟ้าแกว่ง  แฟ้มเอกสารหล่นจาก ชั้น  พื้นดินสั่นสะเทือน 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  มึนหัว  น้ำในแก้วกระเพื่อม  โคมไฟแกว่ง สายไฟฟ้าแกว่ง  แฟ้มเอกสารหล่นจาก ชั้น  พื้นดินสั่นสะเทือน 1

2 www.daretoprepare.org 2

3 - หาความรู้ความเข้าใจ เรื่อง “ แผ่นดินไหว ” - มีการฝึกซ้อมเพื่อความคล่องตัว เมื่อเกิดเหตุการณ์ 3

4 4

5 จัดให้มีการศึกษาถึงการปฐม พยาบาลเบื้องต้นเพื่อ เตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ที่ ได้รับบาดเจ็บ 5

6 6

7  ช่วงที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวนั้น พื้น สั่นสะเทือนเป็นวินาที วิ่งหนีอย่างไรก็ ไม่ทัน........ ให้ตั้งสติ อย่าตื่น ตระหนก.... 7

8 หมอบป้องยึด 8

9 9

10 10

11 ไม่ทำให้เกิดประกายไฟ เพราะ อาจจะมีการรั่วซึมของถังแก๊ส หรือวัตถุไวไฟ ให้ออกจากอาคารที่ชำรุดโดย ด่วน 11


ดาวน์โหลด ppt  มึนหัว  น้ำในแก้วกระเพื่อม  โคมไฟแกว่ง สายไฟฟ้าแกว่ง  แฟ้มเอกสารหล่นจาก ชั้น  พื้นดินสั่นสะเทือน 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google