งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หนังสือรักษา โลก โครงการเพื่อการสร้างสรรค์สังคมร่วมกัน ผ่านการบูรณาการในรายวิชา การออกแบบวัสดุกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หนังสือรักษา โลก โครงการเพื่อการสร้างสรรค์สังคมร่วมกัน ผ่านการบูรณาการในรายวิชา การออกแบบวัสดุกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หนังสือรักษา โลก โครงการเพื่อการสร้างสรรค์สังคมร่วมกัน ผ่านการบูรณาการในรายวิชา การออกแบบวัสดุกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

2 วิชา การออกแบบวัสดุกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษา เวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 คาบๆ ละ 50 นาที

3 กรอบแนวคิดของโครงการ สามารถ ออกแบ บ หนังสือตาม หลักการ ออกแบ บ กราฟิกได้ สามารถ ออกแบ บ หนังสือตาม หลักการ ออกแบ บ กราฟิกได้ สามารถพัฒนา หนังสือ ตามหลักการ ออกแบบโดย ใช้โปรแกรม สำเร็จรูปได้ สามารถพัฒนา หนังสือ ตามหลักการ ออกแบบโดย ใช้โปรแกรม สำเร็จรูปได้ สามารถ ประเมินผล งานการ ออกแบบ หนังสือโดยใช้ หลักการ แนวคิด ได้ อย่าง ถูกต้อง สามารถ ประเมินผล งานการ ออกแบบ หนังสือโดยใช้ หลักการ แนวคิด ได้ อย่าง ถูกต้อง ตระหนักถึงภาวะการ เปลี่ยนแปลงต่างๆ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ที่ส่งผลต่อ การเปลี่ยนแปลงของโลก ตระหนักถึงภาวะการ เปลี่ยนแปลงต่างๆ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ที่ส่งผลต่อ การเปลี่ยนแปลงของโลก วัตถุประสงค์ตามสาระวิชา วัตถุประสงค์เพื่อท้องถิ่นและสังคมปัจจุบัน หนังสือรักษาโลก โครงกา ร

4 ภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ ผลิตหนังสือ การออกแบบกราฟิก ภาวะการ เปลี่ยนแปลง ปฏิบัติการ ผลิตหนังสือ โดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยอาศัย หลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับ การออกแบบกราฟิก ผสมผสานกับการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วน ร่วมในการตระหนักถึง ภาวะการ เปลี่ยนแปลง ต่างๆ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง ของโลก


ดาวน์โหลด ppt หนังสือรักษา โลก โครงการเพื่อการสร้างสรรค์สังคมร่วมกัน ผ่านการบูรณาการในรายวิชา การออกแบบวัสดุกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google