งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การซ่อมถังน้ำมันใต้ดิน โดยวิธีเคลือบไฟเบอร์กลาสด้านใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การซ่อมถังน้ำมันใต้ดิน โดยวิธีเคลือบไฟเบอร์กลาสด้านใน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การซ่อมถังน้ำมันใต้ดิน โดยวิธีเคลือบไฟเบอร์กลาสด้านใน
UNDER GROUND TANK REPAIR BY INTERNAL FIBER GLASS COATING

2 การกั้นขอบเขตการทำงาน

3 จอดรถต้องเอาหัวออก พร้อมที่จะหนีจากจุดเกิดเหตุได้ทุกเวลา

4 แผ่นป้ายแสดงเอกสารประกอบการทำงาน

5 การทำ BUMP TEST ที่หน้างาน

6 การประชุมหน้างานก่อนการทำงาน
ป้ายบันทึกเวลาลงปฏิบัติงาน การจัดเตรียมอุปกรณ์การทำงานและ อุปกรณ์ปฐมพยาบาล

7 ดำเนินการ BALL VALVE LOCK OUT ก่อนการทำงาน

8 ดำเนินการ LOTO ก่อนการทำงาน

9 อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
อุปกรณ์การทำ BUMP TEST

10 ถังขยะสำหรับใส่ขยะที่เหลือจากการทำงาน
ถังสำหรับการขนย้ายน้ำปนเปื้อนน้ำมันจากการทำความสะอาดถังน้ำมันใต้ดิน

11 สูบน้ำมันที่ค้างอยู่ในถังออกให้หมด
ดำเนินการวัดน้ำและวัดน้ำมันที่คงเหลืออยู่ในถัง แล้วแจ้งให้กับผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจของหน่วยงานนั้นๆ รับทราบก่อนทำการสูถ่ายทุกครั้ง สูบน้ำมันที่ค้างอยู่ในถังออกให้หมด

12 ระบายไอแก๊สออกจากถังด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดกันระเบิด

13 จะต้องแน่ใจว่าภายในถังมีอากาศอยู่เพียงพอสำหรับการดำรงชีพในขณะที่ลงไปทำงานในที่อับอากาศโดยการใช้เครื่องตรวจวัดแก็ส ตรวจวัดค่า LELต้องเป็น 0 และปริมาณออกซิเจนจะต้องไม่ต่ำกว่า 20.5% ทุกๆ 15 นาที

14 สภาพภายในหลุมแมนโฮล ก่อนทำความสะอาด
ทำความสะอาดหลุมแมนโฮล โดยการใช้น้ำและผงซักฟอก

15 ถอดอุปกรณ์บนฝาถัง แล้วยกฝาแมนโฮลด้วยอุปกรณ์รอกช่วยผ่อนแรง

16 ขั้นตอนการลงถังใต้ดิน
-ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ให้อยู่ในสถานที่ที่หยิบใช้ได้ง่าย ผู้ที่ต้องลงถังต้องสวมชุดอุปกรณ์ป้องกันภัยให้ครบทุกครั้ง ขณะลงทำงานในที่อับอากาศจะต้องมีเชือกช่วยชีวิตผูกติดตัวผู้ทำงานตลอดเวลา ผู้ที่ทำงานในที่อับอากาศอนุญาตให้ทำงานในที่อับอากาศได้ไม่เกิน 30 นาที และต้องออกมาพักไม่น้อยกว่า 15 นาที ถึงจะเข้าทำงานใหม่ได้

17 หน้าที่ของผู้เฝ้าระวัง
ผู้เฝ้าระวังปากทางเข้าออกคอยดูแลความปลอดภัยของผู้อยู่ภายในที่อับอากาศ จะต้องติดต่อกับผู้ที่กำลังทำงานอยู่ภายในที่อับอากาศ ทุกๆ 3-5 นาที และร้องขอความช่วยเหลือเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น

18 ทำการล้างถังให้สะอาดไม่มีคราบน้ำมันหลงเหลืออยู่โดยการใช้ผงซักฟอก หรือน้ำยา BIO-3MAX ฉีดน้ำแรงให้ปรับน้ำที่ปลายหัวฉีดเป็นฝอยละอองเพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิตและใช้แรงดันประมาณ 150 spi จนกว่าถังจะสะอาดหลังจากนั้นให้สูบน้ำขึ้นให้หมดด้วยไดอะแฟรมปั้ม

19 หลังจากการล้างให้ทำการเช็ดภายในถังให้แห้งด้วยฟองน้ำ และตรวจสภาพภายในถังทั้งหมด

20 - ตรวจสอบรอยรั่วจากน้ำที่ไหลซึมเข้ามาในถังและตามจุดที่มีสนิมขลุมโผล่นูนขึ้นมา
- ใช้กระดาษทรายหรือแปลงลวดทองเหลือง ขัดบริเวณที่สงสัยว่าใกล้จะรั่วเพื่อที่จะได้ซ่อมไปพร้อมกัน

21 ทำการอุดรูรั่วด้วยวิธีตอกลิ่มไม้เนื้อแข็ง เพื่อไม่ให้น้ำไหลเข้าถังได้โดยตอกลิ่มให้อยู่เหนือผิวถังประมาณ 2-3 มิลลิเมตร

22 - เมื่อแรงดันน้ำลดลงแล้ว ทำการอุดทับด้วย BOSNY Water Stop
- เมื่อรูรั่วอุดสนิทแล้วใช้อีพอกซี่ (กาวแปะเหล็กชนิดแห้งเร็ว) โป๊วเคลือบทับจุดที่ทำการอุดรูรั่ว

23 ใช้เรซิ่นผสมตัวเร่งแข็งและแผ่นใยแก้วเคลือบทับขนาด 12 x 12 นิ้ว จำนวน 1 ชั้น

24 ทำการเครือบไฟเบอร์กล๊าสชั้นที่ 1
- ใช้เรซิน ชนิด ISOPHTHALATE-TYPE 774 ESTAR-TOA ผสมตัวเร่งแข็ง BUTANOX M60 ในอัตราส่วน 99% เรซิ่นต่อตัวแร่งแข็ง 1% ผสมให้เข้ากันแล้วทาลงบนพื้นผิวที่เตรียมไว้ด้วยลูกกลิ้งสักกาลาดสีเขียว - นำแผ่นใยแก้ว FIBER GLASS 450JA-104 ขนาด 12 x 12 นิ้วปูลงบนเรซินที่ทาไว้ขณะยังไม่แห้ง - ใช้ลูกกลิ้งชุบเรซินที่ผสมแล้วทาทับลงบนใยแก้วที่ปูชั้นที่ 1 อีกครั้งและทิ้งไว้จนเรซินแห้งโดยใช้ AIR BLOWER เป่าตลอดเวลา

25 ทำการเครือบไฟเบอร์กล๊าสชั้นที่ 2
สำหรับถังที่บรรจุน้ำมันเบนซิน และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ใช้ EPOXY VINYL ESTER RESIN DERAKANE MOMENTUM ผสมตัวเร่งปฏิกิริยา COBALT OCTOATE OPT Co 1263 ในอัตราส่วน 98% เรซิ่นต่อตัวแร่งปฏิกิริยา 1% และผสมตัวทำปฏิกิริยา BUTANOX M60 1% เคลือบทับหน้าอีก 1 ชั้นเพื่อป้องกันการกัดกร่อนจากความเป็นกรด - ทิ้งไว้ให้น้ำยาเรซินแห้งสนิทอย่างน้อย 5 วันก่อนการใช้งาน

26 ขั้นตอนการปิดถัง - ทำความสะอาดฝาแมนโฮลและหน้าแปลนทุกตัว
- จัดเตรียมประเก็นฝาแมนโฮลและหน้าแปลนทุกตัว - เปลี่ยนประเก็นและประกอบฝาแมนโฮลปิดฝาถัง - เปลี่ยนประเก็นและประกอบหน้าแปลนทุกตัว - ประกอบอุปกรณ์บนฝาถังทั้งหมด

27 THE END


ดาวน์โหลด ppt การซ่อมถังน้ำมันใต้ดิน โดยวิธีเคลือบไฟเบอร์กลาสด้านใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google