งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นิวคาสเซิล ไปถึงไหนกันแล้ว?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นิวคาสเซิล ไปถึงไหนกันแล้ว?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นิวคาสเซิล ไปถึงไหนกันแล้ว?
รองศาสตราจารย์ น.สพ. ดร. ทวีศักดิ์ ส่งเสริม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม 73140

2 โรคนิวคาสเซิล แบ่งตามความรุนแรงของการเกิดโรค ได้ 3 กลุ่มใหญ่
ก่อโรครุนแรงน้อย (Lentogenic strain) 2. ก่อโรครุนแรงปานกลาง ตายน้อย รอยโรคอาจเห็นไม่ชัดเจน (Mesogenic strain) 3. ก่อโรครุนแรงมาก ตายมาก พบรอยโรคชัดเจน (Velogenic strain)

3

4 วิธีการที่เชื้อไวรัสนิวคาสเซิลติดเข้าไปในเซลล์ไก่
HN F วิธีการที่เชื้อไวรัสนิวคาสเซิลติดเข้าไปในเซลล์ไก่ (http:www.nist.gov/mml/ceramics/functional_properties.cfm)

5 นิวคาสเซิล ในไก่พื้นเมือง
ส่วนใหญ่มักจะป่วยและตายอย่างรวดเร็วภายใน 4-5 วันหลังมีการติดเชื้อในฝูง เชื้อระบาดค่อนข้างรวดเร็วและเป็นวงกว้าง ตายเกือบทั้งหมดฝูง หากไม่มีภูมิคุ้มกันต่อต้านโรคนี้มาก่อน

6 นิวคาสเซิล ในไก่เนื้อ
เกิดแบบเฉียบพลันและแพร่กระจายตัวได้เร็วมาก อัตราการป่วยและตายขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันที่สามารถป้องกันโรคในตัวไก่ (ในไก่เนื้อทั่วไปที่เคยได้รับวัคซีน เสียหายประมาณร้อยละ

7

8 นิวคาสเซิล ในไก่ไข่ โดยทั่วไป อาการป่วยและตายจะพบได้น้อยกว่าไก่เนื้อ โดยเฉพาะในฝูงที่ได้รับวัคซีนมาพอสมควรและต่อเนื่องและมีภูมิคุ้มกันเฉลี่ยทั่วไปในระดับดี มีผลกระทบต่อผลผลิตไข่และคุณภาพของไข่และเปลือกไข่ เป็นบริเวณกว้าง

9

10

11 เชื้อโรคเข้ามาในฟาร์ม
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคในฟาร์ม ระดับภูมิคุ้มกันส่วนใหญ่มีระดับสูง เสียหายน้อย ภูมิคุ้มกันในฝูงไก่ไม่สม่ำเสมอกันทั้งฝูง ระดับภูมิคุ้มกันส่วนใหญ่มีระดับต่ำ เสียหายมาก เชื้อโรคเข้ามาในฟาร์ม

12 ให้ (ทำ) วัคซีนไก่ เพื่ออะไร?

13 ภูมิคุ้มกันไม่สม่ำเสมอในฝูงไก่และมีระดับต่ำไม่เพียงพอต่อการต้านทานโรค
? อะไรคือสาเหตุทำให้ ภูมิคุ้มกันไม่สม่ำเสมอในฝูงไก่และมีระดับต่ำไม่เพียงพอต่อการต้านทานโรค ? ? ? ?

14

15

16

17

18

19 แนวทางการแก้ไขและฟื้นฟูผลผลิตไข่ไก่
จากปัญหานิวคาสเซิล การปฏิบัติระหว่างการติดเชื้อและป่วย แนวทางการฟื้นฟูสุขภาพไก่ การติดตามระบบภูมิคุ้มกันของฝูงไก่สม่ำเสมอ ปรับปรุงระบบการป้องกันโรค

20

21 พึงระลึกเสมอว่า ระบบป้องกันโรค สำคัญมาเป็นอันดับหนึ่ง
วัคซีนเป็นเครื่องมือในการลดความเสียหาย หากระบบการ ป้องกันโรคทำได้ไม่ดีพอ วัคซีนไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อ แต่กระตุ้นให้เกิดการสร้าง ภูมิคุ้มกัน เพื่อยับยั้งการเพิ่มจำนวนและแพร่ของเชื้อใน ร่างกายไก่ หากเชื้อเพิ่มจำนวนได้จนทำให้อวัยวะเสียหายและ ไก่ฟื้นตัวไม่ได้ ไก่จะป่วยและตาย ปัจจัยหลักคือ ทำทุกวิถีทางไม่ให้เชื้อโรคเข้ามาในฟาร์มได้ และพยายามให้ไก่มีภูมิคุ้มกันเพียงพอที่จะต้านทานโรคได้

22

23

24 ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบันดาล ให้ทุกคนมีความสุข ความเจริญทั่วหน้ากัน


ดาวน์โหลด ppt นิวคาสเซิล ไปถึงไหนกันแล้ว?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google