งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 นิพจน์ทางคณิตศาสตร์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 นิพจน์ทางคณิตศาสตร์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 นิพจน์ทางคณิตศาสตร์

2 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น
นิพจน์ (Expressions) ความหมาย ทางคณิตศาสตร์นั้นเป็นนิพจน์ที่ใช้ในการคำนวณ ซึ่งนิพจน์ทางคณิตศาสตร์นั้นจะมีรูปแบบเหมือนกับสมการคณิตศาสตร์ แต่จะประกอบไปด้วย ค่าคงที่หรือ ตัวแปร ซึ่งเรียกอีกอย่างว่า ตัวถูกดำเนินการ (Operand) แล้วเชื่อมกันด้วยเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ หรือเรียกอีกอย่างว่า ตัวดำเนินการ (Operator) นั่นเอง รูปแบบ [ตัวถูกดำเนินการตัวแรก] [ตัวดำเนินการ] [ตัวถูกดำเนินการตัวที่สอง] สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น

3 ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์
ความหมาย + บวก - ลบ * คูณ / หาร % หารเอาเศษหรือ Modulus ++ เพิ่มค่าครั้งละ 1 -- ลดค่าครั้งละ 1 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น

4 ลำดับความสำคัญของตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์
ตัวตำเนินการ ลำดับความสำคัญ ++,-- 16 - (เครื่องหมายลบหน้าตัวเลข) 15 *, / , % 13 +, - 12 (ยิ่งมากยิ่งสำคัญ) สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น

5 ตัวดำเนินการในการกำหนดค่า
ตัวดำเนินการที่ใช้ในการกำหนดค่านั้นจะเป็นเครื่องหมาย = การทำงานของตัวดำเนินการนี้ จะทำการนำค่าที่อยู่ทางด้านขวาของตัวดำเนินการไปเก็บไว้ในตัวแปรทางด้านซ้ายของตัวตำเนินการ สิ่งที่อยู่ด้านขวาของตัวดำเนินการนั้นอาจจะเป็นนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ หรือจะเป็นตัวแปรก็ได้ รูปแบบ [ตัวแปร] = [นิพจน์] Simple Assignments จะมีรูปแบบเหมือนกับรูปแบบด้านบน หรือเหมือนกับสมการทางคณิตศาสตร์ทั่วไป Compound Assignments เป็นการกำหนดที่สั้นกว่าแบบ Simple Assignments ซึ่งจะใช้ตัวดำเนินการ 5 ตัวด้วยกัน ดังนี้ *=, /=, %=, += และ -= สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น

6 ความหมายของตัวดำเนินการ
นิพจน์แบบ Compound เทียบเท่ากับนิพจน์แบบ Simple x *= y x = x * y x /= y x = x / y x %= y x = x % y x += y x = x + y x -= y x = x - y สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น

7 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น
ตัวดำเนินการ ++ และ -- ตัวดำเนินการ ++ จะทำการเพิ่มค่าของตัวแปรอีก 1 ส่วน -- นั้นจะทำการลดค่าของตัวแปรลง 1 ซึ่งการสร้างนิพจน์ด้วยตัวดำเนินการ 2 ตัวนี้ จะมี 2 แบบ คือ แบบ Postfix รูปแบบ [ตัวแปร] [ตัวดำเนินการ] ตัวอย่าง A++ A-- ค่าของ a ตอนแรก นิพจน์ ผลลัพธ์ของนิพจน์ ค่าของ a ตอนหลัง 10 A++ 11 A-- 9 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น

8 ตัวดำเนินการ ++ และ - (ต่อ)
แบบ Prefix รูปแบบ [ตัวดำเนินการ] [ตัวแปร] ตัวอย่าง ++A --A ค่าของ a ตอนแรก นิพจน์ ผลลัพธ์ของนิพจน์ ค่าของ a ตอนหลัง 10 A++ 11 A-- 9 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 นิพจน์ทางคณิตศาสตร์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google