งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหันตภัยไดอ๊อกซิน (Dioxin)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหันตภัยไดอ๊อกซิน (Dioxin)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มหันตภัยไดอ๊อกซิน (Dioxin)
น.สพ.บัณฑูรย์ ตระการวีระเดช ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิชาการ แผนกผลิตภัณฑ์สัตว์เศรษฐกิจ บริษัท เมเรียล (ประเทศไทย) จำกัด มือถือ: LA unit Thailand

2 ไดอ๊อกซิน (Dioxin) คืออะไร
Dioxin เป็นChlorinated Aromatic Ethers 3 วงอยู่ติดกัน และมีคลอรีน (Cl) เป็นองค์ประกอบ เป็นกลุ่มของสารที่มีสูตรโครงสร้างเป็น Polychlorinated dibenzo-para-dioxins (PCDDs) Polychlorinated dibenzofurans (PCDFs) Polychlorinated biphenyls (PCBs) LA unit Thailand

3 ไดอ๊อกซินคืออะไร TCDD (Dioxin)
PCDDs / PCDFs / PCBs มีทั้งหมด 419 ชนิด( ) มีเพียง 30 ชนิด ที่มีพิษต่อสิ่งมีชีวิต Dioxin มีชื่อทางเคมีว่า 2,3,7,8 tetrachlorodibenzo-para-dioxin (TCDD) เป็นชนิดที่มีพิษร้ายแรงที่สุด TCDD (Dioxin) LA unit Thailand

4 ไดอ๊อกซินคืออะไร Dioxin เป็นผลึกสีขาว ไม่มีกลิ่น ไม่ติดไฟ ไม่ละลายน้ำ แต่ละลายได้ดีในไขมัน MW จุดหลอมเหลว 300 องศาเซลเซียส สลายตัวได้ที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส (850-1,000 องศาเซลเซียส) สลายตัวได้อย่างรวดเร็วด้วยแสง ให้ก๊าซ Phosgene และ Hydrogen half life ในมนุษย์อยู่ที่ 5-10 ปี (ประมาณ 7 ปี) LA unit Thailand

5 ไดอ๊อกซินมาจากไหน เกิดขึ้นได้เองตามกระบวนการตามธรรมชาติ เช่น ไฟป่า ภูเขาไฟระเบิด เกิดจากการกระทำของมนุษย์ เป็น Industrial Contamination / เป็น Unintentional Products จากกระบวนการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของการเผาขยะ การเผาสารอินทรีย์ที่มีคลอรีนเป็น องค์ประกอบในโรงงาน ถลุงแร่ โรงงานฟอกสีกระดาษ โรงงานผลิตพลาสติก PVC โรงงานผลิต สารเคมีฆ่าวัชพืชและแมลง การสูบบุหรี่ทำให้เกิดสาร Dioxin กลุ่ม PCDDsประมาณ 5 mg/m3 การสูบบุหรี่ประมาณ 20 มวนต่อวัน จะทำให้ได้รับสาร Dioxin ประมาณ 4.3 pg/kg/day LA unit Thailand

6 ไดอ๊อกซินมีอันตรายอย่างไร
IARC จัดให้เป็น Class 1 Carcinogenic to human จัดเป็น tumor promoter หรือ tumor promoting agents ที่มีความรุนแรงมากที่สุด เกิดมะเร็งที่ตับ (10 นาโนกรัม/กิโลกรัมน้ำหนักตัว) ลิ้น แผ่นกั้นช่องจมูก เพดานปากส่วนแข็ง ต่อมไทรอยด์ ชั้นนอกของต่อมหมวกไต ชั้นใต้ผิวหนัง และปอดของหนู ต่อมไทรอยด์ เป็นตำแหน่งไวที่สุดที่ทำให้เกิดมะเร็งในหนู (1.4 นาโนกรัม/กิโลกรัมน้ำหนักตัว) LA unit Thailand

7 ไดอ๊อกซินมีกลไกในการทำให้เกิดมะเร็งได้อย่างไร
ได้รับ Dioxin ที่ปนเปื้อนอยู่ใน อาหาร อากาศ น้ำ และดิน Dioxin ถูกดูดซึมในลำไส้แล้วผ่านทางระบบน้ำเหลืองเข้าสู่กระแสเลือด และเข้าสู่เซลล์ / เนื้อเยื่อต่างๆ ในร่างกายอย่างรวดเร็วและสะสมอยู่ได้นาน Dioxin ถูกกระตุ้นโดย hepatic CY P450 เกิด soft tissue sacroma Dioxin บางส่วนถูกเมตาโบไลท์ และขับออกทาง ปัสสาวะ น้ำดี ส่วนทางอุจจาระมีน้อยมาก LA unit Thailand

8 กระบวนการทำให้เกิดมะเร็งโดย TCDD (Dioxin)
LA unit Thailand

9 ไดอ๊อกซินมีความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไร
ทารกในครรภ์ และทารกแรกเกิดจะไวต่อสาร Dioxins มากที่สุด ความเป็นพิษเฉียบพลัน เกิดอาการ “Chloraone” ที่อิตาลี ไต้หวัน และญี่ปุ่น ผิวหนังขึ้นเป็นสิวหัวดำ ผิวหนังมีสีเข้มขึ้น มีถุงสีน้ำตาลอมเหลืองของผิวหนังบริเวณหลังใบหู ขอบตา หลัง ไหล่ บริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ สีของเล็บเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล เยื่อบุตาอักเสบมีขนขึ้นดกในบริเวณที่ปกติจะไม่มีขึ้น TCDD (Dioxin) LA unit Thailand

10 ไดอ๊อกซินมีความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไร
ความเป็นพิษเรื้อรัง เซลล์ตับตายส่งผลให้เกิดภาวะเลือดแข็งตัวช้ากว่าปกติ มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งทรวงอก สมองผิดปกติ สูญเสียการรับความรู้สึกในการดมกลิ่น กล้ามเนื้อปลายมือปลายเท้าเสื่อมไม่มีกำลัง ระบบภูมิคุ้มกันลดลง ความผิดปกติต่อการสืบพันธุ์:อัณฑะรูปร่างผิดปกติ / น้ำหนักลดลง สร้างเชื้ออสุจิลดลง การผสมติดลดลง รังไข่ไม่ทำงาน / ทำงานผิดปกติ วงจรการเป็นสัดผิดปกติ คลอดก่อนกำหนด จำนวนลูกต่อครอกลดลง ความผิดปกติในทารก: ตัวอ่อน / ทารกตายในช่วงตั้งครรภ์สูง ทารกมีโครงสร้างผิดปกติ น้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่า เกณฑ์ปกติ การทำงานของระบบประสาทผิดปกติ มีการพัฒนาทางสติปัญญาช้ากว่าปกติ มีฟันเกิดขึ้นเร็ว (ทารกแรก เกิดมีฟันขึ้นแล้ว) TCDD (Dioxin) LA unit Thailand

11 LA unit Thailand


ดาวน์โหลด ppt มหันตภัยไดอ๊อกซิน (Dioxin)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google