งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวางแผนงานนำเสนอสารสนเทศของกลุ่ม...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวางแผนงานนำเสนอสารสนเทศของกลุ่ม..."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวางแผนงานนำเสนอสารสนเทศของกลุ่ม...
การแบ่งหน้าที่การทำงานภายในกลุ่ม การประชุมการเลือกหัวข้องานนำเสนอ สรุปการประชุมเลือกหัวข้องานนำเสนอ

2 การแบ่งหน้าที่การทำงานภายในกลุ่ม
ชื่อ ตำแหน่ง หน้าที่รับผิดชอบ 1. ด.ช.ปริญญา ธุตาสิทธิ์ สมาชิก หาเพลง 2. ด.ญ. ชุติกาญจน์ กล้าจัด หัวหน้า ออกแบบ,ค้นหาข้อมูล 3. ด.ญ. นุชนาท น้อยนิล เลขา จัดทำ

3 การประชุมการเลือกหัวข้องานนำเสนอ
1. ปริญญา ธุตาสิทธิ์ เลือกหัวข้อ ท่องเที่ยว 4 ภาค เพราะเราจะรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ 2. ชุติกาญจน์ กล้าจัด เลือกหัวข้อ เศรษฐกิจพอเพียง เพราะ จะได้รู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. นุชนาท น้อยนิล เลือกหัวข้อ อาหารไทย เพราะ เราจะได้รู้จักอาหารไทยต่าง ๆ ที่เราไม่รู้จัก

4 สรุปการประชุมเลือกหัวข้องานนำเสนอ
สรุปได้ว่า เลือกหัวข้อ เศรษฐกิจพอเพียง เพราะ จะได้รู้ปรัชญาเศรษฐกิจเพียง และจะรู้ได้รู้เรื่องต่างที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง


ดาวน์โหลด ppt การวางแผนงานนำเสนอสารสนเทศของกลุ่ม...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google