งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
เข้าสู่บทเรียน

2 มาเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษากันก่อนนะครับ
แนะนำบทเรียน เนื้อหา แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ออกจากบทเรียน

3 1. วันเข้าพรรษาตรงกับวันใด
1. วันเข้าพรรษาตรงกับวันใด ก. วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ข. วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ค. วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ง. วันขึ้น 15 เดือน 10 ทำข้อต่อไป

4 2. จังหวัดที่มีชื่อเสียงในประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
2. จังหวัดที่มีชื่อเสียงในประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา คือจังหวัดใด ก. จังหวัดอุบลราชธานี ข.จังหวัดมหาสารคาม ค. จังหวัดนครพนม ง. จังหวัดสกลนคร กลับเมนูหลัก

5 เก่งมากครับ เมนูหลัก

6 ลองดูใหม่นะครับ กลับไปทำใหม่นะครับ

7 เนื้อหา     งานประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นประเพณีทางพุทธศาสนา ของชาวอุบลฯ ซึ่งมีความเจริญในพุทธศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีมาเป็นเวลายาวนาน ถือเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุบลราชธานี โดยได้กำหนดจัดงานขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 และแรม 1 ค่ำเดือน 8 หรือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จัดให้มีขึ้นทุกปี           จากการสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่ ได้ความว่า ชาวอุบลราชธานี ได้ทำต้นเทียนประกวดประชันความวิจิตรบรรจงกัน ตั้งแต่ พ.ศ.2470 จนเมื่อปี พ.ศ.2520 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดงานสัปดาห์ประเพณีแห่เทียนพรรษา ให้เป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่และมโหฬาร สถานที่จัดงานคือ บริเวณทุ่งศรีเมืองและศาลาจตุรมุข มีการประกวดต้นเทียน 2 ประเภท คือ ประเภทติดพิมพ์ และประเภทแกะสลัก โดยขบวนแห่จากคุ้มวัดต่างๆ พร้อมนางฟ้าประจำต้นเทียน จะเคลื่อนขบวนจาก หน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม ไปตามถนน มาสิ้นสุดขบวนที่ทุ่งศรีเมือง และการแสดงสมโภชต้นเทียน แลเป็นแสงไฟต้องลำเทียนงามอร่ามไปทั้งงาน ซึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 เป็นต้นมา กลับเมนูหลัก หน้าต่อไป

8 แนะนำบทเรียน สื่อการเรียนชิ้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย นางยุวดี จันทราลักษณ์ โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 กลับเมนูหลัก


ดาวน์โหลด ppt ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google