งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Nongluck Manowaluilou Business & Computer Education Kasetsart University Nongluck Manowaluilou, 2010.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Nongluck Manowaluilou Business & Computer Education Kasetsart University Nongluck Manowaluilou, 2010."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Nongluck Manowaluilou Business & Computer Education Kasetsart University Nongluck Manowaluilou, 2010

2 What is Business Education Business Education Functions in each level Ultimate goals of Business Education Nongluck Manowaluilou, 2010

3  Business Education is the education FOR and ABOUT business.  Business Education is originated from “Commerce” which is the foundation of the business in the early years.  Business Education has changed and evolved over time. Nongluck Manowaluilou, 2010

4 ผู้ก่อตั้ง Business Education เรียก กันว่า BIG 4 Peter L. Agnew, Paul Lomax, Herbert A. Tonne Helen Reynolds New York University (NBEA, 1981) Founders Typing Stereography Marketing Business Administration Office Management File Management Preps Elementary (K-6) Middle school (6-9) Secondary (9-12) Postsecondary (community college or technical college 13-14) Levels

5 Vocational Education Business ( พาณิช ยกรรม ) Agricultur e ( เกษตรก รรม ) Industria l ( อุตสาห กรรม ) Home Economic s ( คหก รรม ) Arts/Music ( ศิลปะ หัตถกรรม และการ ดนตรี ) Nongluck Manowaluilou, 2010

6  Business subjects  Accounting, Sales, Retail, พิมพ์ดีด  Agriculture  Horticulture, ไม้ดอก, ไม้ประดับ  Industrial  เลื่อย, เจาะ, งานไม้  Home Economics  ทำขนม, ทำอาหาร, เครื่องดื่ม, เย็บปักถักร้อย  Arts & Music  ร้องเพลง, วาดภาพสีน้ำ, สีน้ำมัน ฯลฯ

7  เนื้อหาของแต่ละรายวิชาจะครอบคลุมทักษะที่ จำเป็นสำหรับเด็กในแต่ละวัย  เด็กในแต่ละช่วงชั้นจะมีพัฒนาการที่แตกต่าง กัน  ความสามารถในใช้นิ้วในการก้าวนิ้วเพื่อพิมพ์ แป้นเย้า  เด็กเล็กอาจจะยังไม่พร้อมที่จะทำอาหาร ประเภทผัดหรือทอดจึงอาจจะต้องเรียนวิชา เหล่านี้ในชั้นโตขึ้น  ความสนใจของเด็กแต่ละวัยแตกต่างกัน ครู อาจจะต้องใช้กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ เช่น การ ใช้เกมส์ หรือกิจกรรมอื่นๆ

8  Basic academic skills  Job specific skills  Employability skills  Preparation for advanced training and/or education Nongluck Manowaluilou, 2009

9  นิสิตจับกลุ่มโดยนับ 1, 2, 3, 4 โดยแต่ ละกลุ่มมี 4 คน  ในระดับประถมและมัธยมที่โรงเรียนที่ คุณสำเร็จการศึกษามา...  คุณได้เรียนวิชาธุรกิจหรือเกี่ยวกับธุรกิจ วิชา อะไรบ้าง  คุณคิดว่าวิชาเหล่านั้นมีความสำคัญอย่างไร เตรียมความพร้อมของคุณในเรื่องใด  เวลา 20 นาที


ดาวน์โหลด ppt Nongluck Manowaluilou Business & Computer Education Kasetsart University Nongluck Manowaluilou, 2010.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google