งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาชิก นายธราเทพ กิจจาวิทย เลขที่ 3 นายนฤดล กาตาสาย เลขที่ 11

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาชิก นายธราเทพ กิจจาวิทย เลขที่ 3 นายนฤดล กาตาสาย เลขที่ 11"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาชิก นายธราเทพ กิจจาวิทย เลขที่ 3 นายนฤดล กาตาสาย เลขที่ 11 นายปฏิภาณ บุญปั๋น เลขที่ 18 นายภาณุวิชญ์ ทำบุญ เลขที่ 26

2  Android  ระบบปฏิบัติการที่ถูกพัฒนาโดยบริษัท Google  ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการแบบ OpenSource  ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการแบบเปิดหรือแบบฟรีนั่นเอง ดังนั้นผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่และ Tablet  จึงนิยมนํา Android  ไปใช้เป็น OS เช่น HTC, Samsung ในตระกลู Galaxy 

3  iOS  เป็นระบบปฏิบัติการที่ถูกพัฒนาโดยบริษัท Apple  ซึ่งใช้ในผลิตภัณฑ์ที่บริษัท Apple เป็นผู้ผลิต อุปกรณ์สื่อสารภายใต้ยี่ห้อ Apple   เช่น iPod, iPad และ iPhone

4 ข้อดีและข้อเสียของ Android
ข้อดี คือ เป็นมาตรฐานเปิดทําให้เกิดความหลากหลายและมี Application ให้เลือกใช้มากมาย และสามารถเชื่อมต่อกับบริการต่างๆของ Google  ได้สะดวก เช่นGmail, Google Talk, Google Maps และ Google Search Engine ข้อเสีย คือ ไม่คล่องตัวเท่า iOS  และการที่เป็นระบบเปิดทําให้มีอุปกรณ์ที่ใช้ระบบมีหลายยี่ห้อ หลายขนาดหน้าจอ ทําให้ Application ต่างๆ ต้องพัฒนาออกมาสามารถใช้งานได้ เฉพาะรุ่นเท่านั้น เนื่องจากอาจติดปัญหาเรื่อง ความกวางของหน้าจอ เป็นต้น

5 ข้อดีและข้อเสียของ IOS
ข้อดี คือ มี Application หลากหลาย มีบริการ App Store และโปรแกรม iTunes สนับสนุนการจัดการอุปกรณ์มีเมนูการใช้งาน รวดเร็วและเข้าใจง่าย         โปรแกรมWeb Brower (Safari) ตอบสนองได้รวดเร็ว   ข้อเสีย คือ ผู้ใช้งานไม่สามารถออกแบบปรับเปลี่ยนหน้าจอได้ตามความต้องการ ไม่สามารถทํางานได้พร้อมๆ กันหลายอย่าง เช่น ไมสามารถฟัเพลง            พร้อมเปิด Web Brower เพื่อใช้งานอินเตอร์เน็ตได้

6 Android the winner…

7 1. การทำงานร่วมกันได้กับโปรแกรมอื่น 2
1. การทำงานร่วมกันได้กับโปรแกรมอื่น 2. การทำงานร่วมกันได้ของฮาร์ดแวร์และความต้องการต่างๆ 3. ทำงานร่วมกับระบบ Windows Server 2008 ได้ดีกว่า 4. การเข้ารหัสข้อมูลที่ครอบคลุมไปถึงอุปกรณ์ต่อที่ถอดออกได้ 5. ควบคุมว่าโปรแกรมไหนทำงานบนเครื่องใดได้บ้าง 6. เขียนสคริปต์ตั้งค่าเพื่อให้ระบบทำงานกิจวัตรแทนคุณได้อย่างอัตโนมัติ 7. สามารถหาหนทางแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 8. สร้างและจัดการไฟล์อิมเมจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 9. การโอนข้อมูลและโปรไฟล์ของผู้ใช้งานที่ง่ายขึ้น 10. เพิ่มผลิตผลของผู้ใช้งานในออฟฟิศตามสาขา 10 ข้อที่ ควรรู้ Windows 7

8 ประสบความสำเร็จ 1.บูตเข้าสู่ระบบความเร็วสูง และ shutdown ได้รวดเร็ว 2.Windows XP mode สำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับ Windows XP ให้สามารถใช้ Windows 7 ได้อย่างไม่คะเขิน 3.เสถียรมากพอๆกับ Windows XP และอาจจะมากกว่าด้วยซ้ำ ซึ่งทำให้ผู้ใช้อุ่นใจ ไม่เหมือนกับ Windows Vista ที่มีปัญหาบ่อย 4.ความปลอดภัยด้านการใช้งาน Internet เป็นเลิศ 5.โอนถ่ายข้อมูลต่างๆเร็วขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด

9

10 ตารางความแตกต่าง

11 ดังนั้น เราควรใช้ WINDOWS 7 เพราะมันมีความสมบูรณ์แบบแล้ว...


ดาวน์โหลด ppt สมาชิก นายธราเทพ กิจจาวิทย เลขที่ 3 นายนฤดล กาตาสาย เลขที่ 11

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google