งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยากร : บดี ตรีสุคนธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยากร : บดี ตรีสุคนธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยากร : บดี ตรีสุคนธ์
สถาบันอบรมศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

2

3 นโยบายการให้บริการ Service Policy
ต้องมี ต้องรักษาไว้ ต้องสร้าง ความเข้าใจ เชิงบวกต่อ ลูกค้า ลูกค้าพอใจ ลูกค้า ไม่พอใจ จำเป็น ดี นโยบาย ระบบ ไม่มี ไม่เป็นไร (ไม่คาดหวัง) ห้ามมี ถ้ามีให้ยกเลิก ลูกค้าอาจ ไม่พอใจ ลูกค้าผิดหวัง ไม่จำเป็น ไม่ดี พอใจ ไม่พอใจ ดี ไม่ดี ลูกค้า ผู้ให้บริการ

4 6 คำถามเพื่อการวิเคราะห์การบริการ
ลูกค้าของเราคือใคร (รวมผู้มีส่วนได้เสีย) - ออกแบบบริการให้ตรงกลุ่มลูกค้า 2. ลูกค้าคาดหวังอะไร - ถูกกว่า ดีกว่า เร็วกว่า 3. อะไรคือสิ่งที่ลูกค้าคาดไม่ถึง - สร้างความประทับใจ ติดตราตรึงใจ ไม่รู้ลืม อะไรคือสิ่งที่เราทำและพูดให้ลูกค้าจำได้ - สร้างเอกลักษณ์ ตอกย้ำความทรงจำลูกค้า อะไรคือสิ่งที่ลูกค้ากังวลใจ - ค้นหา แก้ไข สื่อสาร อยากให้ลูกค้าเล่าบริการของเราให้ผู้อื่นฟังว่าอย่างไร - การบอกต่อ ขยายฐานลูกค้า

5

6 “THE NEXT PROCESS IS ….. OUR CUSTOMER.”

7 THANK YOU FOR YOUR ATTENTION
KNOWLEDGE SHARING BY SUDARAT Y.


ดาวน์โหลด ppt วิทยากร : บดี ตรีสุคนธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google