งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้จัดทำ นางสาว สุทธิดา แสงอุไร มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 เลขที่ 27.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้จัดทำ นางสาว สุทธิดา แสงอุไร มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 เลขที่ 27."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้จัดทำ นางสาว สุทธิดา แสงอุไร มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 เลขที่ 27

2 * หน่วยความจำ (Memory) เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญ ของการทำงานคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่เป็นตัวพัก ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้ เพื่อส่งต่อไปยังหน่วย ประมวลผลอีกทีหนึ่ง ในระบบคอมพิวเตอร์มี ความจำอีกหลายส่วน หน่วยความจำที่มีอยู่ ภายในตัวของซีพียูก็คือรีจีสเตอร์ แต่เนื่องจากใน ซีพียูมีรีจีสเตอร์อยู่จำกัดจึงจำเป็นต้องต่อ หน่วยความจำภายนอก หากแบ่งรูปแบบของ หน่วยความจำคอมพิวเตอร์จะแบ่งได้เป็นสอง ประเภทใหญ่ๆ คือ.............. * 1. หน่วยความจำหลัก * 2. หน่วยความจำสำรอง

3 * เป็นหน่วยความจำที่ทำงานใกล้ชิดกับซีพียูโดยตรง ทำหน้าที่เก็บข้อมูลและโปรแกรมที่ซีพียูกำลัง ประมวลผลอยู่ในขณะนั้น * หน่วยความจำแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ............. * 1. รอม Rom มาจากคำว่า Read Only Memory เป็น ความจำที่เก็บข้อมูลแบบถาวร ( เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ) * 2. แรม Ram มาจากคำว่า Random Access Memory ถ้าหากกล่าวถึงหน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์ มักจะนึกถึงหน่วยความจำนี้

4 * หน่วยความจำรองใช้สำหรับเก็บคำสั่ง และเก็บข้อมูลที่ คอมพิวเตอร์ยังไม่ได้ใช้ทันทีทันใด แต่ต้องการใช้ใน อนาคต หน่วยความจำสำรองมีอยู่หลายชนิด เช่น ฮาร์ดดิสก์ harddisk,CD,DVD, หน่วยความจำแบบ เฟลช USB เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt ผู้จัดทำ นางสาว สุทธิดา แสงอุไร มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 เลขที่ 27.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google