งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมการวางแผน… สร้างงานนำเสนอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมการวางแผน… สร้างงานนำเสนอ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมการวางแผน… สร้างงานนำเสนอ
กิจกรรมการวางแผน… สร้างงานนำเสนอ

2 การแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบภายในกลุ่ม…
สมาชิก ตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ ด.ช.โกมุธ ปทุม หาข้อมูล ด.ช.ศศิศักดิ์ ภู่ทองอ่อน หารูปภาพ ด.ญ.นิรชา ทนลาน หัวหน้ากลุ่ม พิมพ์ข้อมูล,ออกแบบ

3 บันทึก ประชุมเลือกหัวข้อนำเสนอ
เด็กชาย โกมุธ เลือก สถานที่ท่องเที่ยว เพราะ จะได้รู้ว่าสถานที่ท่องในสระบุรีมีอะไรน่าเที่ยวบ้าง เด็กชาย ศศิศักดิ์ เลือก เศรษฐกิจพอเพียง เพราะ จะได้นำหลักการนี้มาใช้ในชีวิตได้ เด็กหญิง นิรชา เลือก สถานที่ท่องเที่ยว เพราะ จะได้รู้จักสถานที่ๆท่องเที่ยวในสระบุรี

4 สรุปการประชุมเลือกหัวข้อนำเสนอ
สรุปได้ว่าเลือก…สถานที่ท่องเที่ยวในสระบุรี เพราะ จะได้รู้จักสถานที่ๆท่องเที่ยวในสระบุรี…


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมการวางแผน… สร้างงานนำเสนอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google