งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประสบการณ์การปฏิรูป คณะกรรมการปฏิรูป เดชรัต สุขกำเนิด อดีตเลขานุการ คณะกรรมการปฏิรูป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประสบการณ์การปฏิรูป คณะกรรมการปฏิรูป เดชรัต สุขกำเนิด อดีตเลขานุการ คณะกรรมการปฏิรูป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประสบการณ์การปฏิรูป คณะกรรมการปฏิรูป เดชรัต สุขกำเนิด อดีตเลขานุการ คณะกรรมการปฏิรูป

2 “ เฟ้น ”

3 หลากหลาย ??

4 แต่มิใช่ตัวแทนของคนทุกกลุ่มใน สังคม

5 การปฏิรูป = การเปลี่ยนโครงสร้าง อำนาจ

6 การปฏิรูป = จินตนาการใหม่ของ สังคม

7 การปฏิรูปที่ดิน = การจำกัดกลไกตลาด เกษตรกรทุกคนสามารถเป็นเจ้าของ ที่ดินได้

8 การปฏิรูปโครงสร้างอำนาจ = จากส่วนกลางสู่ท้องถิ่น

9 การปฏิรูปโครงสร้างอำนาจ = จากราชการส่วนท้องถิ่นสู่ประชาชน

10 การปฏิรูประบบสวัสดิการที่จะไม่มีคำ ว่า แรงงาน “ นอกระบบ ” อีกต่อไป

11 การปฏิรูประบบทรัพยากรแร่ = ทรัพยากรแร่ที่สาธารณชนเป็นเจ้าของ

12 การปฏิรูปการศึกษา ไม่ใช่การศึกษากระแสหลัก VS การศึกษาทางเลือก แต่เป็น “ การศึกษากระแสหลักที่มีทางเลือก สำหรับทุกคน ”

13 ข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูป

14 ข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูป = Open source reform

15 ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจ ประชาชน


ดาวน์โหลด ppt ประสบการณ์การปฏิรูป คณะกรรมการปฏิรูป เดชรัต สุขกำเนิด อดีตเลขานุการ คณะกรรมการปฏิรูป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google