งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ARTHRITIS ความหมาย คือ การอักเสบที่ข้อ กล่าวคือ มีอาการ ปวด บวม แดง ร้อน ที่ข้อนั้นๆ เมื่อเป็นนานเข้าจะทำให้องศาของการเคลื่อนไหวลดลง บิดเบี้ยวหรือผิดรูปจากปกติไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ARTHRITIS ความหมาย คือ การอักเสบที่ข้อ กล่าวคือ มีอาการ ปวด บวม แดง ร้อน ที่ข้อนั้นๆ เมื่อเป็นนานเข้าจะทำให้องศาของการเคลื่อนไหวลดลง บิดเบี้ยวหรือผิดรูปจากปกติไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ARTHRITIS ความหมาย คือ การอักเสบที่ข้อ กล่าวคือ มีอาการ ปวด บวม แดง ร้อน ที่ข้อนั้นๆ เมื่อเป็นนานเข้าจะทำให้องศาของการเคลื่อนไหวลดลง บิดเบี้ยวหรือผิดรูปจากปกติไป และไม่สามารถทำหน้าที่ลดลง หรืออาจพิการในที่สุด.

2 ข้ออักเสบมีหลายโรค เช่น
2 ข้ออักเสบมีหลายโรค เช่น ข้อเข่าเสื่อมและอักเสบ ข้อต่าง ๆ เสื่อมและอักเสบ รูมาตอยด์ เกาท์ เสก็ดเงิน SLE (พุ่มพวง) โรคหลังแข็ง(ankylosing spondylitis)

3 โรคข้ออักเสบที่พบบ่อยที่สุด
3 โรคข้ออักเสบที่พบบ่อยที่สุด คือ ข้อเข่าเสื่อมและอักเสบพบในคนที่ทำงานโดยใช้เข่ามาก…… สูงอายุ น้ำหนักมาก เบาหวาน กระดูกพรุน พันธุกรรม

4 ภาพทางรังสี/กายวิภาค

5 หยุ่น ผิวเรียบลื่นเพื่อ
4 ลักษณะของข้อเข่า มีกระดูก ๒ ชิ้นมาชน กัน ทำหน้าที่เหมือน บานพับ อันบนกลม อันล่างเว้าเป็นเบ้า ปลายที่ชนกันเป็นกระ ดูกอ่อน มีความยืด หยุ่น ผิวเรียบลื่นเพื่อ ป้องกันการเสียดสี

6 -เยื่อหุ้มข้อที่หลั่ง น้ำหล่อลื่นให้กับข้อ จากทุกส่วนประกอบของเข่า…..
รอบๆ ข้อมี :- -เยื่อหุ้มข้อที่หลั่ง น้ำหล่อลื่นให้กับข้อ -เชื่อมโยงกันโดย เอ็น กล้ามเนื้อและ เยื่อหุ้มข้อ อาการปวดที่ข้อมา จากทุกส่วนประกอบของเข่า…..

7 อาการและอาการแสดงเมื่อเริ่มต้นข้อเข่าเสื่อม
5 อาการและอาการแสดงเมื่อเริ่มต้นข้อเข่าเสื่อม มักเป็นทีละข้าง เพราะใช้งานไม่เท่ากัน เสียวขณะงอและเหยียดในขณะลงน้ำหนักตัว เป็นมากขึ้น ปวดเหมือนเจ็บฟัน เหยียดงอเข่าได้ลดลง เป็นมากขึ้น จะปวด บวม แดง ร้อน มุมเข่าจะเปลี่ยนไป เข่าจะโก่ง….. การทำงานลดลง

8 ที่ผิวกระดูกอ่อน 6 การเปลี่ยนแปลงในข้อเข่า ไม่เรียบ ขลุขละ ฉีกขาด
เอ็นและกล้ามเนื้ออ่อนกำลัง ช่องแคบระหว่างข้อลดลงจาก…. ด้านในมักแคบมากเพราะ….. กระดูกงอกที่ข้อ อักเสบ ปวด บวม แดง ร้อน หนังเลี่ยน

9 7 การป้องกัน อาหาร การใช้งาน ออกกำลังกาย การพัก น้ำหนักตัว เบาหวาน

10 การรักษา เบาลง ใช้เวลาลดลง. ใช้เครื่องช่วย เช่น
8 การรักษา พัก ลดการใช้งาน ทำงานเบาลง ยกของ เบาลง ใช้เวลาลดลง. ใช้เครื่องช่วย เช่น ผ้าพัน ไม้เท้า ค้ำยันความร้อน ลึก/ตื้น การใช้ยาทาน/ฉีด.

11 การรักษา โดยการ ผ่าตัด
ปรับมุม

12

13 การรักษา โดยการ ผ่าตัด
เปลี่ยนบาง แห่งของข้อ

14 การรักษา โดยการ ผ่าตัด
เปลี่ยนทั้งข้อ

15 การฟื้นฟู ออกกำลังกล้ามเนื้อในท่านั่ง ยืน เดิน
ออกกำลังกายก่อนและหลังการผ่าตัด


ดาวน์โหลด ppt 1 ARTHRITIS ความหมาย คือ การอักเสบที่ข้อ กล่าวคือ มีอาการ ปวด บวม แดง ร้อน ที่ข้อนั้นๆ เมื่อเป็นนานเข้าจะทำให้องศาของการเคลื่อนไหวลดลง บิดเบี้ยวหรือผิดรูปจากปกติไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google