งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

management of osteoporosis

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "management of osteoporosis"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 management of osteoporosis
Holistic approach in management of osteoporosis รศ.นพ. สุกรี สุนทราภา รศ.นพ. ศุภศิลป์ สุนทราภา รศ.นพ. ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล ผศ.นพ.เฉลิมชัย อภิญญานุรักษ์ ผศ. ณิชานันทน์ ปัญญาเอก นางมลฤดี ประสิทธิ์

2 Humanized Health Care

3 Humanized Health Care

4 กระดูกพรุน

5 กระดูกปกติ กระดูกพรุน

6 กระดูกที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่สามารถกลับคืนเหมือนเดิมได้
กระดูกเมื่ออายุ 33 ปี กระดูกที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่สามารถกลับคืนเหมือนเดิมได้ กระดูกเมื่ออายุ 55 ปี กระดูกเมื่ออายุ 72 ปี Whitehead et al, An Atlas of the Menopause, 1993

7 กระดูกพรุน... ภัยเงียบใกล้ตัวสตรีวัยทอง
กระดูกพรุน... ภัยเงียบใกล้ตัวสตรีวัยทอง

8 การเปลี่ยนแปลงของความหนาแน่นของกระดูก
ตัวกัดกร่อนกระดูก ตัวเสริมสร้างกระดูก

9 อายุ การเปลี่ยนแปลงของความหนาแน่นของกระดูก กระดูกพรุน 0.5%/ปี 5%/ปี
หมด ประจำ เดือน 0.5%/ปี 5%/ปี 0.5%/ปี เพิ่มขึ้น รวดเร็ว ลดลงช้าๆ ลดลงรวดเร็ว ลดลงช้าๆ อายุ

10

11 บุคคลที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคกระดูกพรุน
๏ สตรีที่หมดประจำเดือนเร็วกว่าปกติ ๏ สตรีภายหลังผ่าตัดรังไข่ออก ๏ สตรีที่มีรูปร่างผอม ๏ ผู้ที่มีประวัติครอบครัวที่มีโรคกระดูกพรุน ๏ ได้รับอาหารที่มีแคลเซี่ยมต่ำ ๏ ดื่มสุรา ดื่มกาแฟ หรือสูบบุหรี่จัด ๏ ไม่ชอบออกกำลังกาย ๏ ได้รับยากลุ่ม สเตียรอยด์ ยากันชัก ยาธัยรอยด์

12 อาหาร

13 ออกกำลังกาย

14 ไวตามินดี

15 สรุปผลการศึกษาวิตามินดีของสตรีขอนแก่น
ความชุกของการขาดวิตามินดี สูงสุดคือสตรีก่อนหมดประจำเดือน (77.98%) อันดับสองคือสตรีสูงอายุในเมือง (67.4%) อันดับสามคือสตรีวัยทอง (60.0%) ต่ำที่สุดคือสตรีสูงอายุในชนบท (17.4%)

16 ใช้หรือไม่ใช้ฮอร์โมน

17 สะโพกหักลง ได้ประมาณร้อยละ 50
ประโยชน์ของฮอร์โมน  ป้องกันโรคกระดูกพรุน  ลดอัตราการเกิดกระดูก สะโพกหักลง ได้ประมาณร้อยละ 50

18

19

20

21 ขอขอบคุณ ที่ให้ความสนใจ

22

23 อารมณ์

24 4. อบายมุข เคล็ดไม่ลับในการดูแลสตรีวัยทอง ควรงดสูบบุหรี่ งดกาแฟ
งดดื่มเหล้า-เบียร์

25 เคล็ดไม่ลับในการดูแลสตรีวัยทอง
6. โอสถ

26 ไม่ควรซื้อยามารับประทานเอง

27 หยุดคิดสักนิด

28 คิดถึงข้อดี-ข้อเสีย เสียก่อน
เมื่อจะรับประทานยา คิดถึงข้อดี-ข้อเสีย เสียก่อน

29 รศ.น.พ.สุกรี สุนทราภา


ดาวน์โหลด ppt management of osteoporosis

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google