งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำไมต้องตีพิมพ์? สื่อสารกับคนอื่น ๆ ผ่านการตรวจสอบ เครื่องยืนยัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำไมต้องตีพิมพ์? สื่อสารกับคนอื่น ๆ ผ่านการตรวจสอบ เครื่องยืนยัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทำไมต้องตีพิมพ์? สื่อสารกับคนอื่น ๆ ผ่านการตรวจสอบ เครื่องยืนยัน
เปลี่ยนแปลงโลก

2 ทำไมไม่ตีพิมพ์? จะทำงานทดลองไปจนตาย ข้อมูลไม่เคยเพียงพอ
กลัวการถูกวิพากษ์วิจารณ์ ไม่มีใครบอก หรือ สนับสนุน ความล้มเหลวในอดีต

3 ตีพิมพ์วารสารไหนดี? นานาชาติ คนอ่านกลุ่มไหน ความยากง่ายในการดึงวารสาร
Impact factor ความรวดเร็ว

4 เริ่มต้นอย่างไร ? รู้ว่าต้องการส่งข่าวสารเรื่องไหน หน้าที่ของผู้เขียน
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน ตัวอย่าง paper

5 ขั้นตอนสุดท้าย ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเองและผู้อื่น
ถูกต้องตามรูปแบบวารสาร แบ่งหน้าที่ระหว่างผู้เขียน เขียนจดหมายแนบ Submit!

6 บรรณาธิการ คนธรรมดาคนหนึ่ง
อ่าน, เลือกผู้ตรวจสอบ และรับรายงานเพื่อส่งกลับไปยังผู้เขียน ตัดสินใจ บอกกับผู้เขียนว่าจะ - rejected initially - revise and reconsider revisions rejected Accept

7 การวิเคราะห์ที่ไม่ถูกต้อง วิธีการไม่เป็นที่ยอมรับ
REJECTED PAPERS การนำเสนอ ภาษา แผนการทดลอง การวิเคราะห์ที่ไม่ถูกต้อง วิธีการไม่เป็นที่ยอมรับ

8 การตอบคำถาม ตอบทุกคำถามที่ได้มา สุภาพ อย่าร้องขอ อย่าพูดว่า:
‘ paper ที่ตีพิมพ์ปีที่แล้วไม่ดีเท่านี้ยังได้ตีพิพม์เลย’ ‘ฉันจะไปยกเลิกการเป็นสมาชิก’ ‘the reviewers are stupid’ ‘you have ruined my career’


ดาวน์โหลด ppt ทำไมต้องตีพิมพ์? สื่อสารกับคนอื่น ๆ ผ่านการตรวจสอบ เครื่องยืนยัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google