งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การฝึกความแข็งแรงของลำตัว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การฝึกความแข็งแรงของลำตัว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การฝึกความแข็งแรงของลำตัว
Middle & Upper Abdominal Exercises: Standard Crunch Crunches นอนหงายงอเข่า (ตามรูป) เอามือไว้หลังศีรษะยกช่วงอกขึ้น เริ่มจาก10ครั้งแล้วคราวต่อไปค่อยๆเพิ่มจำนวน

2 การฝึกความแข็งแรงของลำตัว
Lower Abdominal Exercises Knee-up crunches

3 การฝึกความแข็งแรงของลำตัว
Bicycle Crunches

4 การฝึกความแข็งแรงของลำตัว
Hip lifts นอนหงายเท้าเหยียดตรงทั้ง 2 ข้าง แขนวางข้างลำตัว ยกเท้าทั้งคู่ขึ้นพร้อมกัน ห่างจากพื้นประมาณ 4 นิ้ว ค้างไว้ 15 วินาที

5 การฝึกความแข็งแรงของลำตัว
Oblique crunches

6 การฝึกความแข็งแรงของลำตัว
Oblique Leg Extensions

7 การฝึกความแข็งแรงของลำตัว
Side Plank Dips

8 การฝึกความแข็งแรงของลำตัว
Supermans นอนคว่ำแขนวางเหนือศีรษะเท้าชิด ยกแขนและเท้าขึ้นพร้อมๆกัน ค้างไว้ 15 วินาที

9 การฝึกความแข็งแรงของลำตัว
Bridged Leg Lifts

10 การฝึกความแข็งแรงของลำตัว
Pushups

11 การฝึกความแข็งแรงของลำตัว
Heel Touches

12 Core Strength Training Exercise
Pelvic Thrusts Lateral Bridge Prone Bridge

13 Core Strength Training Exercise
All abs. นอนหงายเหยียดแขนเหนือศีรษะยกอกและลำตัวช่วงบนเหนือเอวขึ้นจาก พื้น อาจจะให้เพื่อนมาช่วยกดเท้าไว้ก็ได้ เริ่มทำจากจำนวนครั้งที่น้อยๆ แล้วค่อย ๆ เพิ่ม Belly-up นอนหงายวางมือบนท้องยก อกและหลังส่วนล่างให้พ้นพื้น เริ่มจาก 10ครั้งแล้วคราวต่อไปค่อยๆเพิ่มจำนวน Crunches นอนหงายงอเข่าไขว้ขาไว้โดยให้ยกเท้าห่างจากพื้นเล็กน้อยเอามือไว้ หลังศีรษะยกช่วงอกขึ้น เริ่มจาก10ครั้งแล้วคราวต่อไปค่อยๆเพิ่มจำนวน Double-Leg Pikes นอนหงายเหยียดแขนเหนือศีรษะ แล้วยกแขนทั้ง 2 ข้างพร้อมกับเท้าทั้ง 2 เอามือเอามือแตะเท้าขณะที่เท้าเหยียดตรง

14 Core Strength Training Exercise
Single-Leg Pikes คล้ายกับท่าที่ 4 แต่ยกขาข้างเดียว ทำสลับกันไปทั้ง2 ข้าง Bicycles นอนหงายงอเข่า ให้เท้าวางบนพื้น เอามือประสานกันไว้หลังศีรษะถีบ เท้าเหมือนถีบจักรยาน ขณะเดียวกันก็ยกลำตัวแล้วบิดลำตัวเพื่อให้ปลาย ข้อศอกขวาแตะที่เข่าด้านซ้าย แล้วก็เปลี่ยนข้างโดยบิดลำตัวให้ปลายข้อศอก ซ้ายแตะที่เข่าด้านขวา ทำสลับกันไปเริ่มจาก10ครั้งแล้วคราวต่อไปค่อยๆ เพิ่มจำนวน Standard Leg-Lifts นอนหงายเท้าเหยียดตรงทั้ง 2 ข้าง แขนวางข้างลำตัว ยกเท้าทั้งคู่ขึ้นพร้อมกัน ห่างจากพื้นประมาณ 4 นิ้ว ค้างไว้ 15 วินาที

15 Core Strength Training Exercise
- Hell Raisers นอนตะแคงข้างแขนที่อยู่ด้านล่างวางบนพื้น แขน ที่อยู่ด้านบนให้วางไว้ที่หลังศีรษะ ยกและงอขาพยายามให้ปลาย ข้อศอกแตะที่หัวเข่า ทำสลับข้างเริ่มจาก10ครั้งแล้วคราวต่อไป ค่อยๆเพิ่มจำนวน - Chucks นอนหงายงอเข่าให้เท้าติดพื้นยกขาข้างขวาวางพาดขา ด้านซ้ายโดยให้ตาตุ่มของขาขวาอยู่บนเข่าของขาซ้าย วางมือไว้ หลังศีรษะ ยกหลังขึ้นพร้อมทั้งบิดตัวให้ข้อศอกไปแตะที่เข่าด้าน ตรงข้าม เริ่มจาก10ครั้งแล้วคราวต่อไปค่อยๆเพิ่มจำนวน - Supermans นอนคว่ำแขนวางเหนือศีรษะเท้าชิด ยกแขนและ เท้าขึ้นพร้อมๆกัน ค้างไว้ 15 วินาที

16 Core Strength Training Exercise
- Row-Boats นั่งลงงอเข่าและค่อยๆยกขึ้น แขนไขว้กันไว้ที่ หน้าอก เอนหลังในขณะที่เหยียดขาและร่างกายให้ตรง เริ่ม ใหม่ในท่าเริ่มต้นแล้วทำต่อไป ลักษณะการเคลื่อนไหวจะ เหมือนกับการโยก - Scissors นอนหงายวางแขนไว้ข้างลำตัวค่อยๆยกขาทั้ง 2 ข้างให้ พ้นพื้นและเริ่มเคลื่อนไหวโดยการสลับขึ้นลงอย่างเร็ว แล้วแยกเท้า และสลับเท้าไปมา - Thrusters นอนหงายวางมือเหนือศีรษะ แล้วค่อยๆดันตัวขึ้นโดย ใช้มือและเท้า เมื่อขึ้นแล้วค่อยๆเอาลง แล้วทำอย่างเดิมอีก


ดาวน์โหลด ppt การฝึกความแข็งแรงของลำตัว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google