งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปล่อยขบวนบัณฑิต วันที่ 22, 27 กรกฎาคม 2548 ลำดับการปล่อย ขบวนบัณฑิต 1. สถาปัตยกรรมศาสตร์ (33) 2. เศรษฐศาสตร์ เศรษศาสตร์ธุรกิจ ลพบุรี (559) 4. ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปล่อยขบวนบัณฑิต วันที่ 22, 27 กรกฎาคม 2548 ลำดับการปล่อย ขบวนบัณฑิต 1. สถาปัตยกรรมศาสตร์ (33) 2. เศรษฐศาสตร์ เศรษศาสตร์ธุรกิจ ลพบุรี (559) 4. ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปล่อยขบวนบัณฑิต วันที่ 22, 27 กรกฎาคม 2548 ลำดับการปล่อย ขบวนบัณฑิต 1. สถาปัตยกรรมศาสตร์ (33) 2. เศรษฐศาสตร์ เศรษศาสตร์ธุรกิจ ลพบุรี (559) 4. ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (125) 5. ว. พยาบาลบรมราชชนนีฯ (114) 7. วิทยาศาสตร์ (544) 3. อุตสาหกรรมเกษตร (530) 6. วนศาสตร์ (282) 8. สังคมศาสตร์ (598) ตำแหน่งของขบวนบัณฑิต ใต้อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทางขึ้นด้านทิศตะวันออก สปศวท วพ บ วท อกวนสคศศ + ลบ

2 1. บัณฑิตวิทยลัย (200) 2. สัตวแพทยศาสตร์ (129) เทคนิคการสัตวแพทย์ (23) 5. บัณฑิตวิทยาลัย สกลนคร (22) 6. วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (82) 7. ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (323) 8. ทรัพยากรธรรมชาติและ อุตสาหกรรมเกษตร (81) 10. ประมง (231) 11. เกษตร (298) 12. เกษตร กำแพงแสน (514) 3. วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (250) 4. ศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน (84) 9. วิศวกรรมศาสตร์ (1,111) ว. ชลประทาน (160) ทอ บว สพวศ วชป ศว ปม บว ฉกส กษ วศ กพส ศษ กพส วว กษ กพส ทส พ การปล่อยขบวนบัณฑิต วันที่ 23, 28 กรกฎาคม 2548 ลำดับการปล่อย ขบวนบัณฑิต ตำแหน่งของขบวนบัณฑิต ใต้อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทางขึ้นด้านทิศตะวันออก

3 1. ศึกษาศาสตร์ (641) 3. บัณฑิตวิทยาลัย สุพรรณบุรี (80) 4. สาธารณสุข สุพรรณบุรี (204) 6. มนุษยศาสตร์ (336) 7. บัณฑิตศึกษา ศรีราชา (75) 8. ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (87) 2. วิทยาการจัดการ (628) 5. วิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา (193) 9. บริหารธุรกิจ (725) บว ศร ช บว สพ สบ สพ มน ทสล วจ ก วศ ศร ช ศษ + กบ บธ การปล่อยขบวนบัณฑิต วันที่ 24, 29 กรกฎาคม 2548 ลำดับการปล่อย ขบวนบัณฑิต ตำแหน่งของขบวนบัณฑิต ใต้อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทางขึ้นด้านทิศตะวันออก


ดาวน์โหลด ppt การปล่อยขบวนบัณฑิต วันที่ 22, 27 กรกฎาคม 2548 ลำดับการปล่อย ขบวนบัณฑิต 1. สถาปัตยกรรมศาสตร์ (33) 2. เศรษฐศาสตร์ เศรษศาสตร์ธุรกิจ ลพบุรี (559) 4. ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google