งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข่าว คณะบริหารธุรกิจ ACC - BA News พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข่าว คณะบริหารธุรกิจ ACC - BA News พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข่าว คณะบริหารธุรกิจ ACC - BA News พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41
ฉบับที่ 3/2549 ประจำวันที่ ธันวาคม 2549 ข่าว คณะบริหารธุรกิจ ACC - BA News พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41 วันอังคารที่ 16 มกราคม 2550 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 11 – วันศุกร์ที่ 12 มกราคม เวลา น. บัณฑิตรายงานตัวที่สำนักทะเบียนฯ วันเสาร์ที่ 13 มกราคม วันฝึกซ้อมครั้งที่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม วันฝึกซ้อมครั้งที่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 15 มกราคม วันซ้อมใหญ่ สวมครุยวิทยาฐานะ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 16 มกราคม วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร การศึกษาดูงานด้าน Hospitality Management คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ นำโดยคณบดี คณะบริหารธุรกิจ เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี และ วิทยาลัยดุสิตธานี ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2549 เพื่อเป็นการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่คณาจารย์ทางด้านการจัดการอุตสาหกรรมบริการ และจะได้นำมาพัฒนาจัดหลักสูตรทางด้าน Hospitality Management ของคณะฯ ต่อไปในอนาคต บรรยายพิเศษเพื่อสุขภาพ “พลังลมปราณ” คณะบริหารธุรกิจ กำหนดจัดงานรับขวัญบัณฑิต ในการพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41 ในวันที่ 14 มกราคม 2550 ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษเพื่อสุขภาพด้วยวิธีธรรมชาติบำบัด เรื่อง “พลังลมปราณ” จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการฝึกพลังลมปราณเพื่อสุขภาพ “คุณศุภกิจ นิมมานนรเทพ” ในวันพุธที่ 27 ธ.ค เวลา น. ณ ห้อง Mini MBA ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ เชิญร่วมการสัมมนา “ TQA” ขอเชิญบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ ร่วมการสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award : TQA)” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม เวลา – น. และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วงบ่าย เชิญร่วมสังสรรค์เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่..

2 ผลกีฬาวอลเล่ย์บอล (ทีมหญิง)
กีฬาบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ ปี 49 กีฬาเปตอง ประเภท หญิงเดี่ยว ผลกีฬาวอลเล่ย์บอล (ทีมหญิง) 22 พ.ย. 49 บริหาร : วิทย์เทคโน = 0 : 2 เซต 23 พ.ย. 49 สำนักหอสมุด : บริหาร = 2 : 0 เซต 29 พ.ย. 49 เกสัชฯ : บริหาร = 2 : 0 เซต 6 ธ.ค. 49 สนง.อธิการบดี : บริหาร = 0 : 2 เซต 12 ธ.ค. 49 วิทยาศาสตร์ : บริหาร = 0 : 2 เซต ปรากฏว่าทีมบริหารฯ อดเข้ารอบรองชนะเลิศไปเพียง 0.25 คะแนน พ่าย สถาบันวิทย์ฯ สุขภาพ ไปอย่างฉิวเฉียด... ตารางแข่งขัน กีฬาโบว์ลิ่ง วันที่ 15 ธ.ค. 49 แข่งขันประเภทชายเดี่ยว และประเภททีม ณ ยูโฟโบว์ลิ่ง ตารางแข่งขัน กีฬาแอโรบิกแดนส์ เริ่มตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬากลาง (ยิมเนเซียมตรงข้ามคณะบริหาร) วันที่ 15 ธ.ค. 49 ขอแสดงความยินดีกับ คุณผ่องแผ้ว ปานนาค ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทหญิงเดี่ยว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2549 ที่ผ่านมา ข่าวฝากจาก งานวิเทศสัมพันธ์ * ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษากับกลุ่มมหาวิทยาลัย Fukuhara ประเทศญี่ปุ่น ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ระยะที่ 1 ภายในวันที่ 6 ธ.ค.49 และระยะที่ 2-3 ภายในวันที่ 10 ก.พ.50 * ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ University of Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 10 ก.พ.50 ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก JDBA สำหรับคณาจารย์และบุคคลทั่วไป ปีการศึกษา 2550 - ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป จำนวน 2 ทุน คุณสมบัติ ดังนี้ บุคคลทั่วไปสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติ,ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่โครงการกำหนด - ทุนสำหรับอาจารย์ จำนวน 8 ทุน คุณสมบัติ ดังนี้ สัญชาติไทย, เป็นอาจารย์จากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน, ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่โครงการกำหนด, หลังการสำเร็จการศึกษา จะต้องปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 2 เท่า ของเวลาที่ลาศึกษา ผู้สนใจสามารถติดต่อโครงการ JDBA โทร ถึง 2 หรือ หรือ Website : ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ นส. อรพรรณ ชมภูเอี่ยม หน่วยประชาสัมพันธ์ โทร. 2105 ที่ปรึกษา: คณบดีคณะบริหารธุรกิจ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการคณะบริหารธุรกิจ กองบรรณาธิการ: นางบุปผา ญาณะตาล นส. อรพรรณ ชมภูเอี่ยม นส. วันทนา ทาตาล นายธนากุล บัวเหลือง


ดาวน์โหลด ppt ข่าว คณะบริหารธุรกิจ ACC - BA News พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google