งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารเรียนวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 การเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารเรียนวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 การเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารเรียนวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 การเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน
เอกสารเรียนวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 การเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน ทำเลที่ตั้งกับความสามารถในการแข่งขัน ความสำคัญของการเลือกทำเลที่ตั้ง วิธีการประเมินการเลือกทำเลที่ตั้ง

2 ทำเลที่ตั้งเป็นปัจจัยหนึ่งในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ต้นทุนต่ำ เข้าถึงตลาดได้ง่าย ใกล้แหล่งวัตถุดิบ ทำเลที่ตั้งยุคใหม่จะเป็นเรื่องของ Supply Chain ทำเลที่ตั้งทั่วไปปัจจุบันจะต้องคำนึงปัจจัยต่อไปนี้ การแข่งขัน ที่เป็นปัจจัยสัมพันธ์กับตลาด ต้นทุน ที่เป็นปัจจัยตัวเงินที่สัมผัสได้ สาเหตุซ่อนเร้น ที่เป็นปัจจัยไม่ใช่ตัวเงิน สัมผัสไม่ได้

3 วิธีการปฏิบัติในการเลือกทำเลที่ตั้ง
พื้นที่ภูมิภาคทางตลาด กรอบมหภาค พื้นที่อนุภูมิภาค ชุมชน กรอบจุลภาค ทำเลที่ตั้ง

4 Global Location Factors
Government stability Government regulations Political & economic systems Economic stability & growth Exchange rates Culture Climate Export import regulations Duties & tariffs Raw material availability Number and proximity of suppliers Transportation & distribution system Labor cost & education Available technology Commercial travel Technical expertise Cross-border trade regulations Group trade agreements

5 Regional Location Factors 1
Incentive packages Governmental regulations Environmental regulations Raw material availability Commercial travel Climate Infrastructure Quality of life Labor (availability, education, cost & unions) Proximity of customers Number of customers Construction/leasing costs Land costs Modes and quality of transportation Transportation costs

6 Regional Location Factors 2
Community government Local business regulations Government services Business climate Community services Taxes Availability of sites Financial Services Community inducements Proximity of suppliers Education system

7 Site Location Factors Customer base Construction/leasing cost
Land cost Site size Transportation Utilities Zoning restrictions Traffic Safety/security Competition Area business climate Income level

8 Location Incentives Tax credits Relaxed government regulation
Job training Infrastructure improvement Money

9 Location Analysis Techniques
Break -Even Analysis Point rating or Factor-rating Transportation Model Center-of-gravity Linear Programming Delphi technique

10 Break-การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนb)
900 Total Cost 700 Break-Even Points Costs and Revenue ($) 500 300 100 10 30 50 70 90 Production in Units

11 Location Rating Factor
Identify important factors Weight factors ( ) Subjectively score each factor ( ) Sum weighted scores

12 Location Factor Example
Scores (0 to 100) Location Factor Weight Site 1 Site 2 Site 3 Labor pool and climate Proximity to suppliers Wage rates Community environment Proximity to customers Shipping modes Air service .30 .20 .15 .10 .05 80 100 60 75 65 85 50 65 91 95 80 90 92 90 75 72 80 95 65

13 Location Factor Example
Weighted Scores Location Factor Site 1 Site 2 Site 3 Labor pool and climate Proximity to suppliers Wage rates Community environment Proximity to customers Shipping modes Air service Total Score 24.00 20.00 9.00 11.25 6.50 4.25 2.50 77.50 19.50 18.20 14.25 12.00 9.00 4.60 3.25 80.80 27.00 15.00 10.80 12.00 9.50 3.25 4.50 *82.05

14 The Transportation Model
Ship items at lowest cost Sources have fixed supplies Destinations have fixed demand North-West Corner Method Stepping Stone Method Vogel’s Approximation Method

15 Transportation Problem
โรงงาน Supply รวม 800 โรงงาน A 300 โรงงาน B 300 โรงงาน C 200 คลังสินค้า Demand 800 คลัง คลัง คลัง คลัง

16 Shipping Cost Table คลังสินค้า 1 2 3 4 โรงงาน A 2 4 1 3 B 8 2 6 5 C
โรงงาน A B C

17 The Transportation Tableau
To คลัง1 คลัง 2 คลัง3 คลัง4 Supply From 2 4 1 3 300 A 8 2 6 5 300 B 6 1 4 2 200 C Demand 200 200 300 100 800

18 The Transportation Tableau
To คลัง1 คลัง 2 คลัง3 คลัง4 Supply From 200 2 100 4 1 3 300 A 8 2 6 5 100 200 300 B 6 1 4 2 100 100 200 C Demand 200 200 300 100 800 Total cost = 200 x x x x x x 2 = 2800 บาท

19 The Transportation Tableau
To คลัง1 คลัง 2 คลัง3 คลัง4 Supply From 7 2 4 5 100 A 3 1 5 2 75 B 6 9 7 4 80 C Demand 70 90 45 50 225

20 The Transportation Tableau
To คลัง1 คลัง 2 คลัง3 คลัง4 Supply From 7 2 4 5 2 100 A 70 3 1 5 2 1 75 B 6 9 7 4 2 80 C Demand 70 90 45 50 225 1 3 1 2

21 The Transportation Tableau
To คลัง1 คลัง 2 คลัง3 คลัง4 Supply From 7 2 4 5 2 100 A 70 3 1 5 2 1 75 B 6 9 7 4 50 3 80 C Demand 70 90 45 50 225 - 1 1 2

22 The Transportation Tableau
To คลัง1 คลัง 2 คลัง3 คลัง4 Supply From 7 2 4 5 2 100 A 70 3 1 5 2 5 4 75 B 6 9 7 4 50 2 80 C Demand 70 90 45 50 225 - 1 1 -

23 The Transportation Tableau
To คลัง1 คลัง 2 คลัง3 คลัง4 Supply From 7 85 2 4 5 2 100 A 70 3 1 5 2 5 - 75 B 6 9 7 4 50 2 80 C Demand 70 90 45 50 225 - 7 3 -

24 The Transportation Tableau
To คลัง1 คลัง 2 คลัง3 คลัง4 Supply From 7 85 2 15 4 5 100 A 70 3 1 5 2 5 75 B 6 9 7 4 30 50 80 C Demand 70 90 45 50 225 Total cost = 70 x x x x x x 4 = 855 บาท

25 เรียนจบหัวข้อนี้แล้วต้องรู้ว่า
เป้าหมายเรื่องการเลือกทำเลที่ตั้งเพื่ออะไร การเลือกทำเลที่ตั้งต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไร เทคนิคการเลือกทำเลที่ตั้งมีอะไรบ้าง หลักการของแต่ละเทคนิคคืออะไร


ดาวน์โหลด ppt เอกสารเรียนวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 การเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google