งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนที่ดีทำอย่างไร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนที่ดีทำอย่างไร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนที่ดีทำอย่างไร

2 รางวัลซีไรต์

3 2006 งามพรรณ เวชชาชีวะ 2002 ปราบดา หยุ่น

4 ปราบดา หยุ่น ได้รางวัลเมื่ออายุ 29 ปี
แต่เขาไปโตที่เมืองนอก

5 ความสามารถในการเขียนเป็นสิ่งที่หาได้ยากในคนไทยส่วนใหญ่
ถ้าเก่งเรื่องนี้ก็จะเป็นการสร้างจุดเด่นให้ตนเองอย่างมาก

6 ศึกษาตัวอย่างงานเขียนทางวิชาการต่อไปนี้

7 การเขียนงานเขียนวิชาการ/วิจัย
มีบทคัดย่อ – เพื่อให้เห็นภาพรวมของเนื้อหาภายในหนึ่งย่อหน้า มีบทนำ – เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจที่มาที่ไป อธิบายหลักการที่เกี่ยวข้อง – เพื่อปูความเข้าใจให้กับผู้อ่าน อธิบายงานของตน – เพื่อให้เห็นว่างานที่นำเสนอคือส่วนใด อธิบายผลอย่างชัดเจน มีสรุป – เพื่อรวบรวมประเด็นสำคัญให้ผู้อ่านอีกครั้ง มีแหล่งอ้างอิง – เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับงานของตน


ดาวน์โหลด ppt การเขียนที่ดีทำอย่างไร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google