งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microprocessor LAB 261314 Introduction http://www.e-cpe.org/moodle.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microprocessor LAB 261314 Introduction http://www.e-cpe.org/moodle."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microprocessor LAB Introduction

2 http://www.e-cpe.org/moodle ดูกิจกรรมการเรียนของวิชา
โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดกลุ่มงานของตน

3 การเรียนแบ่งเป็นสองส่วน
LAB พื้นฐาน 3 Lab เรียนห้อง 521 เป็นหลัก นำ Laptop มากลุ่มละอย่างน้อย 1 เครื่อง โครงงาน เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ เทคโนโลยีเพื่อการประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์น้ำ เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย

4 ผู้ประสานงาน จะเป็นตัวกลางระหว่างนักศึกษากับอาจารย์
คอยช่วยและอำนวยความสะดวก การทำงานจะแบ่งเป็นสาย

5 การทำโครงงาน คิดหัวข้อโครงงาน (ส่ง NSC ได้)
วางแผนการทำงานกับผู้ประสานงานของกลุ่มตน ทำต้นแบบ สร้างวงจรบน Bread Board เขียนโปรแกรม PIC-C ควบคุม *เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ติดต่อกับวงจร *ทดลองทำแผ่นวงจร นำเสนอผลงาน * ไม่บังคับ

6 การเตรียมตัวสำหรับทำ LAB
ลงโปรแกรมต่อไปนี้ PIC-C User/pass = guest/cpecmu GoGo Monitor Firmware Downloader

7 ตัวอย่างโครงงาน Page Flipping System LCD Display Module
Touch Sensing Module Voice Recorder Current Sensor Heat Bath Controller

8

9 LCD Display Module

10 Touch Sensing Module

11 Voice Recorder Module

12 Current Sensing

13 Heat Bath Controller


ดาวน์โหลด ppt Microprocessor LAB 261314 Introduction http://www.e-cpe.org/moodle.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google