งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

InterVLAN Route-on-Stick 7 05/04/60

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "InterVLAN Route-on-Stick 7 05/04/60"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 InterVLAN Route-on-Stick 7 05/04/60
Copyrights by Ranet Co.,Ltd., All rights reserved

2 การหาเส้นทางของเครือข่ายที่อยู่บนอินเตอร์เฟสของตัวเองในเราท์เตอร์
การหาเส้นทางข้าม VLAN ด้วยการสร้างอินเตอร์เฟสย่อยที่จำเพาะแต่ละ VLAN 7-1

3 Router Console Router# show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP <ละข้อความ> Gateway of last resort is not set C /24 is directly connected, FastEthernet0/0 C /24 is directly connected, FastEthernet0/1 Fa0/0 Fa0/1 /24 /24 เราท์เตอร์จะทราบ Network ID ของเครือข่ายของอินเตอร์เฟสตัวเองที่ถูกตั้งค่าที่อยู่ไอพีอัตโนมัติ และอินเตอร์เฟส L3 ทำงานแบบลอจิคัล จึงมีฟีเจอร์ที่สามารถสร้างอินเตอร์เฟสย่อย (Sub-interface) หลายอินเตอร์เฟสภายในอินเตอร์เฟสกายภาพเดียวได้ 7-2

4 เราท์เตอร์ไม่ได้มีอินเตอร์เฟสกายภาพมากพอสำหรับหลาย VLAN
จึงจำเป็นต้องใช้การสร้าง Sub-interface ย่อยสำหรับแต่ละ VLAN ภายในอินเตอร์เฟสกายภาพเดียว ใช้ฟีเจอร์ที่อินเตอร์เฟสของเราท์เตอร์อ่านเฟรม VLAN tagged ได้ (Encapsulation 802.1Q) 7-3

5 นั่นคือ การเชื่อมต่อลิงค์ Trunk ระหว่างสวิตช์กับเราท์เตอร์
โดยใช้ความสามารถในการถอด Header Frame ที่ Tag VLAN ของแต่ละซับอินเตอร์เฟสบนเราท์เตอร์ แล้วเอาแพ๊กเก็ตมาหาเส้นทาง จากนั้นเมื่อจะฟอร์เวิร์ดเฟรมในซับอินเตอร์เฟสที่ต้องการ ก็จะเขียน Frame Header ที่ Tag VLAN ID ของเครือข่ายเป้าหมายก่อนส่งไป 7-4

6 เมื่อเครื่อง 192.168.10.10 จะส่งข้อมูลไปให้เครื่อง 192.168.20.20
Trunk /24 /24 /24 VLAN10 VLAN20 VLAN30 Fa0/0 Fa0/0.1: Fa0/0.2: Fa0/0.3: Fa0/1 เมื่อเครื่อง จะส่งข้อมูลไปให้เครื่อง เราท์เตอร์เลือกรับเฟรมที่ Tag VLAN 10 บนซับอินเตอร์เฟส Fa0/0.1 ตามที่ตั้งค่าเลือก VLAN ID นี้ไว้ (encapsulation dot1q 10) เราท์เตอร์ถอด Frame Header นี้ออก แล้วนำแพ๊กเก็ตมาหาเส้นทางเพื่อเลือกอินเตอร์เฟสไปหาเครือข่าย /24 ตามปกติ เมื่อเลือกซับอินเตอร์เฟส Fa0/0.2 ก็จะเขียน Frame Header ที่ติด Tag VLAN ID 20 แทน แล้วส่งกลับไปยังสวิตช์ผ่านพอร์ท Trunk 7-5

7 Trunk การตั้งค่าที่จำเป็น Router Console Switch Console 7-6
/24 /24 /24 VLAN10 VLAN20 VLAN30 Fa0/0 Fa0/0.1: Fa0/0.2: Fa0/0.3: Fa0/1 การตั้งค่าที่จำเป็น Router Console Router(config)# interface fa0/0 Router(config-if)# interface fa0/0.1 Router(config-subif)# encapsulation dot1q 10 Router(config-subif)# ip address Router(config-subif)# interface fa0/0.2 ….(ทำต่อลักษณะเดียวกัน) Switch Console Switch(config)# interface fa0/1 Switch(config-if)# switchport mode trunk 7-6

8 SW1 Trunk VLAN10 VLAN20 VLAN30 Fa0/0 Fa0/1 SW2 การจะให้เราท์เตอร์ หาเส้นทางข้าม VLAN ที่ต้องการได้ จะต้องมีเฟรมที่ Tag VLANID นั้นๆ เข้ามาถึงเราท์เตอร์ได้ นั่นคือ กรณีที่ใช้สวิตช์หลายตัว ต้องให้แน่ใจว่าตั้งค่าพอร์ท Trunk เชื่อมต่อกัน ที่สามารถนำ VLAN tagged Frame ของ VLAN ID ดังกล่าว จากต้นกำเนิดเฟรมไปยังเราท์เตอร์ได้ ไม่ขาดตอน 7-7


ดาวน์โหลด ppt InterVLAN Route-on-Stick 7 05/04/60

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google